Detail předmětu

Výtvarná tvorba II - barva

FA-VT2Ak. rok: 2019/2020

Nauka o barvě je postavena na základech, které studentovi dávají jistotu, že je schopen s barvou pracovat jak v oblasti zobrazování, tak programově stanovit barevnost předmětů. Jde o informovanost a praktickou dovednost, jež umožňují řešit barevnost v architektuře. To jsou opěrné body výuky v semestru, kterým student získá nezbytné znalosti a zručnost pro další práci v oboru. Jde o nenahraditelnou zkušenost oproti práci s počítačem, který umožní modifikace pouze čtyř barev, kdežto materiál na bázi pigmentů se chová specificky, je označován i jako nátěrová hmota, se kterou v praxi architekt musí také počítat a tedy i zacházet. Tato orientace usnadňuje provádění barevného záznamu jak interiéru a předmětů, tak i exteriéru a objektů v něm umístěných.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student překoná překážku neznalosti provádění užitím výtvarné techniky.Učí se uvažovat o barevných kombinacích a jejich použití k dosažení výsledku.Je posílena jeho orientace na ploše k ilustraci výsledku.

Prerekvizity

Podmínkou studia je ukončené středoškolské vzdělání pro základní orientaci v technických pojmech.Skutečné základy v technice výtvarného oboru získá až zde.Výjimku tvoří absolventi středních škol výtvarného zaměření,kteří po předložení prací mohou být od základů barevnosti osvobozeni a přidají se ke druhé části výuky užití barevnosti.

Doporučená nebo povinná literatura

Vasarely Gaston Diehl (EN)
Richard Paul Lohse Zurich 1992 (EN)
Colour,Art,Science Trevor Lamb (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikací výsledné kolekce prací je hodnocena zdatnost provádění,úplnost,technické zvládnutí a splnění požadavků zadání.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Tvrdá forma - modelovaná studie dle skutečnosti
Abstraktní prostor modelovaná studie
Abstraktní prostor - realizace v modelovém provedení - tvrzený polystyrén
Úvod - kruhové uspořádání barev a demonstrace simultánního kontrastu.
Použití základních barev -temperový nátěr.
Zisk sekundárních barev mícháním barev základních.
Vytvoření nové škály barev zesvětlováním bělobou.
Vytvoření nové škály barev ztmavováním černou.
Seřazení plné škály barev podle světelné a barevné kvality do plochy a její přilepení na podložku.
Nový úkol - Zhotovit vlastní figuru v ? z papíru / čelní polovinu/ prostorově.
Měření a přenášení na papír.
Zmenšení do ? ,kresba a řezání příčných a podélných lamel.
Složení jednotlivých částí do figurálního celku,lepení a barvení.

Cíl

Práce s nástrojem a hmotou barev v jejich základním upotřebení k dosažení čisté barevné plochy a k zobrazení předmětu v prostoru.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přítomnost studenta ve výuce je povinná.V případě krátkodobé absence lze zameškanou výuku nahradit individuelně.Dlouhodobá absence je nepřípustná a vede k opakování ročníku.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Výtvarný ateliér

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor