Detail předmětu

Soudobé teorie urbanismu

FA-TEUAk. rok: 2019/2020

Předmět sleduje aktuální trendy v architektuře a urbanismu, které shrnuje do teoretických závěrů. Dále se zabývá otázkami estetiky, filozofie, psychologie, posuzuje podíl umění a vědy v architektuře. Reflektuje současné závěry historie architektury a orientaci v umění jako součásti architektury.

Zajišťuje ústav

Ústav urbanismu (UU)

Výsledky učení předmětu

Orientace v soudobé české architektonické scéně s patřičnými vazbami

Prerekvizity

Základní znalosti teorie a estetiky, kompozice architektury a urbanismu.

Doporučená nebo povinná literatura

Hegel, G.W. - Estetika I, II. (CS)
Hegel, G.W.: Estetika I., II (CS)
aktuální texty a otevřené přednášky

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

ústní zkouška

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Předmět sleduje aktuální trendy v architektuře a urbanismu, které shrnuje do teoretických závěrů. Dále se zabývá otázkami estetiky, filosofie, psychologie, posuzuje podíl umění a vědy v architektuře. Reflektuje současné závěry historie architektury a orientaci v umění jako součásti architektury.

Cíl

Přehled a orientace v současné teorii architektury a urbanismu, hlavní směry a kritéria estetiky a kompozice.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Aktivní podíl studentů na přípravě souvisejích exkurzí, podkladů pro témata diskusí k daným přednáškám. Formu nahrazování stanovuje Studijní a zkušební řád VUT v Brně a Směrnice děkana FA VUT v Brně.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB magisterský navazující

    obor ARCHURB , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning