Detail předmětu

Typologie IV - veřejné stavby

FA-TY4Ak. rok: 2019/2020

Seznámit studenty bakalářského stupně studia se základy navrhování průmyslových staveb od širších územních vztahů přes výrobní závod, výrobní objekt až po pracovní prostředí a průmyslový interiér.

Zajišťuje ústav

Ústav navrhování (UN)

Výsledky učení předmětu

Získání základních informací a znalostí potřebných pro navrhování veřejných staveb:
- Typologický druh, jeho historie a současný stav
- Procesy, funkční okruhy a celky, program
- Principy a možnosti základního uspořádání a forma
- Vystavěnost, struktura a konstrukce, technologie a technika;
- Druhová charakteristika a odlišnosti, alokace, urbánní souvislosti
- Tendence a trendy, predikce dalšího vývoje, výhled, vliv informačních technologií

Prerekvizity

Znalosti z předmětu Typologie I., II. a III.

Doporučená nebo povinná literatura

Periodika: Zentralblatt für Industriebau, Architekt, Fórum architektury (DE)
Stýblo, Z.:Nauka o stavbách. Školské stavby. (CS)
Štípek, J.: Administrativní stavby (CS)
Řezníček Z.: Občanské stavby-stavby pro dopravu železniční, silniční, leteckou (CS)
Paroubek, J.: Občanské stavby - stavby pro tělovýchovu a sport (CS)
Fořtl K.: Občanské stavby-stavby zdravotnické (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Výuka je prováděna formou nepovinných přednášek, bez náhrady. Studenti vypracují individuální samostatné práce podle zadání.

Způsob a kritéria hodnocení

Písemná zkouška formou testu. Podmínkou konání zkoušky je získání zápočtu ze cvičení. Kvalita práce ve cvičení je zahrnuta do konečné klasifikace zkoušky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Předmět se věnuje speciálním objektům, souborům a areálům regionálním a v konurbaci.
Jednotlivé přednášky budou obsahovat následující:
- vysoké školy, věda a výzkum, kongresová centra
- správní, administrativní a polyfunkční budovy II.
- sportovní stavby II., stadiony, haly, areály vrcholového sportu
- stavby pro dopravu II. / železniční, letecká a lodní doprava
- zdravotnické stavby II. / nemocnice
- církevní stavby II., sacrum i profanum
- seminární práce: aktuální téma, aktuální trendy, individuální úkol

Cíl

Seznámit studenty s typologií navrhování průmyslových staveb od širších územních vazeb, přes návrh průmyslového závodu, objektu až po interier výrobní budovy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je nepovinná, účast ve cvičeních je dána povinností konzultovat zadanou práci.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 2. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor