Detail předmětu

Rekonverze uvolněných industriálních objektů

FA-RIOAk. rok: 2019/2020

Cvičení jsou zaměřena na zhodnocení industriálního dědictví a způsoby jeho zachování. Cílem je připravit mladou generaci pro práci na zachování významných areálů a objektů z období industrializace a jejich opětného začlenění pomocí nových funkcí do struktury našich historických sídel. Náplň cvičení je zdůvodněna potřebami praxe, kdy architekt musí zvládnout nejen návrh novostavby "na zelené louce", ale tvůrčím způsobem umět navázat soudobými prostředky na dědictví minulosti pomocí nového využití chátrajících objektů v industriálních zónách, které se mnohdy nacházejí v těsné blízkosti historických center ( brownfields ).

Zajišťuje ústav

Ústav památkové péče (UPP)

Výsledky učení předmětu

Absolvováním předmětu bude student připraven na práci s průmyslovým dědictvím v historickém kontextu našich měst.

Prerekvizity

Znalosti v oblasti ochrany a obnovy památek, orientace v Památkovém zákoně.

Doporučená nebo povinná literatura

Industrial Patrimony - časopis T.I.C.C.I.H. (FR)
Helena Zemánková : Tvořit ve vytvořeném (CS)
Vestiges of Industry : Twelve Sites at Risk ( výzkumné centrum průmyslového dědictví VUT ) (EN)
Philippe Simon : Additions d´Architecture (FR)
Pholippe Simon : Rehabilitation et Reconversion a Paris (FR)
Reichen et Robert : Architectures Contextuelles (FR)
IBA´99 Finale - Internationale Bauausstellung Enscher Park (DE)
René Jullian : Tony Garnier Constructeur et Utopiste (FR)
aktuální texty a otevřené přednášky

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Aktivní účast ve cvičeních a na workshopu, grafické a textové zpracování výsledků workshopu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Průmyslová archeologie
Ochrana, způsoby a kritéria zachování průmyslového dědictví
Metoda konverze uvolněných industriálních areálů a technických objektů
Textilky v Manchesteru a budoucnost opuštěných textilních továren v Brně
Nové funkční využití opuštěných továren severní region Francie – demografické operace a sociální politika
Konverze objektů – nejen funkční, ale i architektonická proměna
Fakulty architektury a výtvarných umění v opuštěných továrnách
Revitalizace opuštěných výrobních území, operace urbanistická
Industriální objekty – předmět památkové péče
Příklady realizací konverze francouzského ateliéru Reichen + Robert
Příklady realizací konverzí italských architektů
Nové funkční využití jednotlivých objektů cementárny, ocelárny, těžební areály, cukrovary
Industriální turistika, Emscher Park

Cíl

Cílem je připravit mladou generaci pro práci na zachování významných areálů a objektů z období industrializace a jejich opětného začlenění pomocí nových funkcí do struktury našich historických sídel. Náplň cvičení je zdůvodněna potřebami praxe, kdy architekt musí zvládnout nejen návrh novostavby "na zelené louce", ale tvůrčím způsobem umět navázat soudobými prostředky na dědictví minulosti pomocí nového využití

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Budou hodnoceny výsledky workshopu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor