Detail předmětu

High Frequency Circuits

FEKT-MPA-VFOAk. rok: 2020/2021

Náplň spočívá v návrhu pasivních a aktivních obvodů z diskrétních prvků se soustředěnými a rozloženými parametry až do GHz frekvencí a v seznámení s principy návrhu vysokofrekvenčních integrovaných obvodů.

Výsledky učení předmětu

Student si: (a) osvojí základní dovednosti reálného návrhu základních vysokofrekvenčních bloků přijímacího a vysílacího řetězce; (b) bude zvládat početní návrh vybraných obvodů pro požadovanou specifikaci a počítačovou simulaci pro základní ověření činnosti.

Prerekvizity

Student by měl být schopen: - vysvětlit základní pojmy z obvodové techniky a z teorie elektromagnetických vln a vedení (indukčnost, kapacita, impedance, činitel odrazu, Smithův diagram, poměr stojatých vln) - analyzovat jednoduché elektronické obvody s pasivními součástkami - počítat s komplexními čísly a logaritmy - znát vlastnosti paralelních a sériových rezonančních obvodů - znát klasické třídy zesilovačů a spočítat nastavení jejich pracovních bodů

Doporučená nebo povinná literatura

GILMORE, Rowan. a Les. BESSER. Practical RF circuit design for modern wireless systems. Vol. I. Boston, MA: Artech House, c2003. ISBN 1-58053-521-6. (EN)
GILMORE, Rowan. a Les. BESSER. Practical RF circuit design for modern wireless systems. Vol. II. Boston, MA: Artech House, c2003. ISBN 1-58053-522-4. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, laboratorní a počítačová cvičení.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti jsou hodnoceni průběžně během semestru za aktivní práci v laboratořích a počítačových cvičeních maximálně 30 body. Povinná závěrečná zkouška se skládá písemné a ústní části za 70bodů.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Organizace, úvod, pasivní filtry se soustředěnými parametry
2. Filtry s krátkými úseky vedení a vázanými koaxiálními rezonátory
3. Lineární zesilovače
4. Lineární zesilovače 2
5. Zesilovače s vysokou účinností
6. Měření na čipu
7. Návrh pasivních/nízkopříkonových obvodů na čipu 1
8. Návrh pasivních/nízkopříkonových obvodů na čipu 2
9. RF chip design 1
10. RF chip design 2
11. Samostatné projekty

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s teorií analýzy a syntézy vysokofrekvenční části moderního rádia (vysílače, přijímače).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPA-TEC magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení na počítači

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning