Detail předmětu

Energy Storage Technologies

FEKT-MPA-UEOAk. rok: 2020/2021

Přehled úložišt energie, tepelné a elektrické úložiště. Úložiště tepelné energie. Úložiště elektrické energie založené na fyzikálních principech – setrvačníky, PVE, CAES, SMES. Elektrochemická úložiště energie, základní pojmy elektrochemie a elektrochemických zdrojů. Olověné akumulátory, alkalické akumulátory, lithiové akumulátory. Akumulátory pro speciální aplikace. Superkondenzátory. Palivové články.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia a platné přezkoušení pro kvalifikaci pracovníků pro samostatnou činnost (ve smyslu §6 Vyhlášky).

Doporučená nebo povinná literatura

CENEK, Miroslav. Akumulátory od principu k praxi. Praha: FCC Public, 2003. ISBN 80-86534-03-0 (CS)

Způsob a kritéria hodnocení

až 40 bodů v průběhu semestru (15 bodů za laboratorní cvičení a 25 bodů za písemný test)
až 60 bodů za písemnou závěrečnou zkoušku
Zkouška je zaměřena na ověření znalostí a orientaci v problematice elektrotechnických materiálů.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Přehled úložišt energie, tepelné a elektrické úložiště
2. Úložiště tepelné energie
3. Úložiště elektrické energie založené na fyzikálních principech – setrvačníky, PVE, CAES, SMES
4. Základní pojmy elektrochemie a elektrochemických zdrojů energie
5. Akumulátory - přehled. Olověné akumulátory, základní principy, rozdělení konstrukcí
6. Olověné akumulátory
7. Alkalické akumulátory
8. Lithiové akumulátory, základní principy
9. Lithiové akumulátory - bezpečnost
10. Akumulátory pro speciální aplikace, superkondenzátory
11. Průtokové baterie
12. Palivové články - přehled, konstrukce, charakteristiky.
13. Aplikace akumulátorů v nezávislých zdrojích elektrické energie

Cíl

Cílem předmětu je podat základní informace o různých typech úložišt elektrické a tepelné energie a možnostech jejich nasazení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPA-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
    , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  • Program MPC-EVM magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor