Detail předmětu

Správa stavebních objektů

FAST-CV082Ak. rok: 2018/2019

Systém podpůrných činností a služeb pro podnikatelské i nepodnikatelské subjekty, správa stavebních objektů, technicko-ekonomické aspekty správy stavebních objektů, druhy a formy poskytování administrativních a jiných služeb, pozice správce stavebního objektu a jeho spolupráce s facility managerem, facility management jako nástroj pro optimalizaci ekonomických a manžerských činností, normy a právní předpisy.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Výsledkem studia bude získání znalostí z oblasti správy stavebních objektů zejména v provozní fázi stavebního objektu. Znalosti budou zahrnovat i vědomosti o facility managementu jako integrovaném systému řízení organizací a správě nemovitostí.

Prerekvizity

Stavební objekt, konstrukce stavebního objektu, cena stavebního objektu, náklady životního cyklu stavebního objektu, činnosti a majetek podniku

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení studia bude provedeno ověřením teoretických znalostí písemnou a ústní zkouškou. Praktická část znalostí bude prověřena zpracováním případové studie.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod a základní pojmy
2. Systém podpůrných činností a služeb pro podnik
3. Správa stavebních objektů
4. Životní cyklus stavebního objektu a jeho charakteristiky
5. Technicko-ekonomické aspekty správy stavebních objektů
6. Druhy a formy poskytování administrativních a jiných služeb
7. Správce stavebního objektu a jeho spolupráce s facility managerem
8. Facility management-nástroj pro optimalizaci ekonomických činností
9. Facility management-nástroj pro optimalizaci manažerských činností
10.Normy a právní předpisy

Cíl

Cílem předmětu je získání vědomostí o problematice správy budov zejména v provozní fázi životního cyklu budov. Problematika je rozšířena směrem k facility managementu jako integrovanému systém řízení organizace a správy nemovitostí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-MI magisterský navazující

    obor X , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor N , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor N , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod a základní pojmy
2. Systém podpůrných činností a služeb pro podnik
3. Správa stavebních objektů
4. Životní cyklus stavebního objektu a jeho charakteristiky
5. Technicko-ekonomické aspekty správy stavebních objektů
6. Druhy a formy poskytování administrativních a jiných služeb
7. Správce stavebního objektu a jeho spolupráce s facility managerem
8. Facility management-nástroj pro optimalizaci ekonomických činností
9. Facility management-nástroj pro optimalizaci manažerských činností
10.Normy a právní předpisy

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. úvod
2. Zadání případové studie
3. Manuál stavebního objektu
4. Manuál stavebního objektu
5. Manuál stavebního objektu
6. Manuál stavebního objektu
7. Provozní náklady stavebního objektu
8. Provozní náklady stavebního objektu
9. Provozní náklady stavebního objektu
10. Kompletace a odevzdání případové studie