Detail předmětu

Manažerské dovednosti

FAST-CV084Ak. rok: 2018/2019

Realizace staveb patří mezi odvětví, pro něž jsou typické skupinová a týmová práce v sekvenčních týmech. Kurs se zabývá konkrétními činnostmi vedení a řízení pracovních skupin ve stavebnictví. Sleduje vývoj a dynamiku týmové práce. Cílem je získání znalostí manažera podniku v manažerských technikách, řízení pracovních týmů.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Pochopení a získání znalostí základních principů a vztahů v podnikové řídící práci při realizaci staveb.
Návody k aplikaci manažerských základních návyků.
Základní pojmy vedení a řízení.
Nácvik komunikačních, rozhodovacích a kontrolních procesů.
Aplikace principů a metod vedení a řízení.

Prerekvizity

Schopnost rozumět, mluvit a psát vyučovaným jazykem. Základní orientace v organizaci stavebního podniku.

Korekvizity

Vedení a řízení skupiny. Základy projektové práce s lidmi od tvorby, až po závěrečnou zprávu.

Doporučené volitelné složky programu

Výhodou (nikoliv povinností) jsou zkušenosti z reálné práce s lidmi, ve firmě, vedení jakékoliv skupiny, dětí a mládeže, oddílu a podobně.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky, přednáškách, cvičeních, projektech, prezentacích i závěrečných zprávách.
Jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Je hodnocena aktivní prezence na cvičeních a práce v týmech.
Teoretické znalosti prověřuje písemný test a aplikaci ústní zkouška.
Písemná část – sada otázek zaměřených na všeobecné znalosti a jejich aplikace, limit pro postup k ústní části zkoušky 50%. Ústní část- doplněk k písemné zkoušce s cílem prokázat hlubší porozumění problematice.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Funkce a význam rozhodování a řízení v práci manažera.
2. Lidské zdroje, budování a přetváření týmů.
3. Principy růstu a změny týmu; paradigmata a efektivnost týmové práce.
4. Pozitivní aktivita manažera v týmové spolupráci, okruhy vlivu a působnosti. Franklův model odpovědnosti.
5. Vedení a řízení pracovníků, principy osobního vedení. Zaměření na potvrzení rolí a cílů pracovníků v týmu.
6. Sjednocování podnikových priorit s prioritami pracovníků. Řízení, organizace a plánovaní činností. Delegování pravomocí a odpovědnost.
7. Interpersonální vedení, typy mezilidské součinnosti, podpůrné systémy a procesy pro maximálně účinnou spolupráci.
8. Principy optimálního řešení pracovních konfliktů a zásady účinného vyjednávání.
9. Synergie jako princip tvůrčí spolupráce, odlišnosti,tvořivost, její techniky a inovace.
10. Aktuální otázky vedení a řízení týmů v současnosti.

Cíl

Schopnost zvládnout práci manažera ve stavebním podniku z hlediska vedení a řízení lidských zdrojů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Funkce a význam rozhodování a řízení v práci manažera.
2. Lidské zdroje, budování a přetváření týmů.
3. Principy růstu a změny týmu; paradigmata a efektivnost týmové práce.
4. Pozitivní aktivita manažera v týmové spolupráci, okruhy vlivu a působnosti. Franklův model odpovědnosti.
5. Vedení a řízení pracovníků, principy osobního vedení. Zaměření na potvrzení rolí a cílů pracovníků v týmu.
6. Sjednocování podnikových priorit s prioritami pracovníků. Řízení, organizace a plánovaní činností. Delegování pravomocí a odpovědnost.
7. Interpersonální vedení, typy mezilidské součinnosti, podpůrné systémy a procesy pro maximálně účinnou spolupráci.
8. Principy optimálního řešení pracovních konfliktů a zásady účinného vyjednávání.
9. Synergie jako princip tvůrčí spolupráce, odlišnosti,tvořivost, její techniky a inovace.
10. Aktuální otázky vedení a řízení týmů v současnosti.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do cvičení, zadání projektových kriterií a systém týmové práce.
2.- 9. Obsahem jednotlivých cvičení je práce každého týmu na vlastním projektu, jejich postupné provedení či prezentace a zpětná vazba od účastníků i učitele.
10. Odevzdání závěrečných zpráv a zápočty.