Detail předmětu

Stavební stroje (R)

FAST-CW013Ak. rok: 2018/2019

Mechanizace stavebních prací, stroje a strojní zařízení dle technologických etap u objektů pozemního i inženýrského stavitelství, stroje a zařízení pro výrobu stavebních hmot a materiálů, dálkové řízení strojů, stroje a zařízení pro provádění oprav, rekonstrukcí a údržbu, skládkování, demolice, recyklace, předpisy pro provoz stavebních strojů.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Výsledky učení předmětu

Student získá znalosti z problematiky využití stavebních strojů a strojních sestav. Získá nové informace o strojích a zařízeních na výrobu základních stavebních materiálů. Seznámí se se strojním vybavením pro provádění oprav a rekonstrukcí staveb pozemního stavitelství a inženýrských staveb včetně komunikací. Informace o využití strojů a strojních sestav bude rozšířena o dálkové řízení strojů.
Významnou část studia bude vyplňovat oblast recyklací.Dále je cílem seznámení se s platnými předpisy z oblasti strojního vybavení a jeho používání.

Prerekvizity

Základní znalosti technologie stavebních procesů, bezpečnost práce ve stavebnictví,základní informace o funkci a využití strojů a strojních sestav.

Korekvizity

Znalosti z oblasti technologie staveb a přípravy a realizace staveb.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné absolvování předmětu je třeba kromě docházky ve cvičeních odevzdat zpracovaný příklad. Dále splnit podmínky písemného testu z učiva probíraného na přednáškách. Klasifikovaný zápočet bude udělen po prezentování a odevzdání seminární práce.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Úvod do předmětu. Základní informace o mechanizaci stavebních prací. Stavební stroje a technologické postupy.
2.Stavební stroje používané pro práci podle hlavních technologických etap.
3.Seznámení se stroji a zařízeními pro výrobu stavebních materiálů.
4.Speciální stavební stroje a zařízení pro provádění oprav a rekonstrukcí objektů pozemního stavitelství.
5.Speciální stavební stroje pro provádění oprav a rekonstrukcí objektů inženýrského stavitelství.
6.Dálkové řízení stavebních strojů a zařízení.
7.Stroje a zařízení pro skládkování, rekultivace a recyklace.
8.Předpisy, normy a nařízení platná pro práci se stavebními stroji.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Úvod do předmětu. Základní informace o mechanizaci stavebních prací. Stavební stroje a technologické postupy.
2.Stavební stroje používané pro práci podle hlavních technologických etap.
3.Seznámení se stroji a zařízeními pro výrobu stavebních materiálů.
4.Speciální stavební stroje a zařízení pro provádění oprav a rekonstrukcí objektů pozemního stavitelství.
5.Speciální stavební stroje pro provádění oprav a rekonstrukcí objektů inženýrského stavitelství.
6.Dálkové řízení stavebních strojů a zařízení.
7.Stroje a zařízení pro skládkování, rekultivace a recyklace.
8.Předpisy, normy a nařízení platná pro práci se stavebními stroji.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Seznámení s předmětem a požadavky na jeho absolvování. Seminární práce - individuální zadání - investiční záměr pro pořízení strojů na zajištění práce vybrané technologické etapy.
2.Konzultace k individuálnímu zadání.
3.Zadání příkladu č.1. Návrh strojní sestavy pro montáž objektu s variantním využitím automobilových a věžových jeřábů.
4.Konzultace k příkladu č.1.
5.Exkurze do výrobny stavebních materiálů.
6.Odevzdání příkladu č.1, konzultace k seminární práci.
7.Prezentace seminárních prací – individuálních zadání.
8.Prezentace seminárních prací, závěrečný test.