Detail předmětu

Ekonomické nástroje řízení stavební výroby

FAST-CV014Ak. rok: 2018/2019

Podnik potřebuje ekonomické nástroje pro řízení vztahu nákladů výroby a prodejních cen, aby zajistil výrobní zisky. Základním nástrojem je kvalitní organizace výroby. Kombinace výrobních faktorů s ohledem na jejich náklady na jedné straně a zajištění prodeje na straně druhé je předpokladem hospodárnosti výroby. Vymezující je výběr výrobních činností stavebního podniku prodejných na stavebním trhu a přinášejících zisk. Důležitým ekonomickým nástrojem jsou ceny, které musí pokrýt náklady a zajistit zisky.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Získání znalostí o jednotlivých základních disciplínách podnikové ekonomiky se zaměřením na stavební výrobu. Schopnost se orientovat v podnikové ekonomice stavební výroby a v oceňování s ohledem na podmínky stavebního trhu. Získání základních dovedností zejména v oblasti smluvních vztahů zhotovitel, objednatel, mzdové, financování, daňové a investic ve stavebním podniku. Schopnost sestavit stavební rozpočet pro ocenění stavebního díla. Schopnost sestavit jednotkovou cenu stavebních prací pomocí kalkulace nákladů a zisku. Schopnost se orientovat ve stavebnictví a získání informací o finančních zdrojích pro stavební investice.

Prerekvizity

Znalosti ekonomie a základů podnikové ekonomiky

Korekvizity

Znalosti stavebně technického charakteru k procesu výstavby, systémy řízení jakosti.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení získaných znalostí je formou písemného testu. Úspěšné absolvování je získání min.50 bodů. Hodnocení je částečně doplněno ústním zkouškou. Hodnocení dovedností je ve cvičeních a to docházka, písemný test a předložení semestrální práce

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Podnikatelský plán ve stavebnictví
2. Stavební podnik a výroba ve stavebním podniku
3. Řízení nákladů na materiál a zásoby
4. Řízení nákladů na pracovní sílu
5. Řízení nákladů na stroje a výrobní zařízení
6. Ocenění výroby, ceny ve stavebnictví
7. Investice
8. Podnikové finance
9. Daně, účetní a operativní evidence
10. Marketing
11. Systémy organizace v podniku, typy sdružování podniků
12. Benchmarking, řízení nákladů výroby s ohledem na konkurenceschopnost podniku
13. Plánovací okruhy a systémy kontroly plánů, dokumentace změn

Cíl

Průřezový předmět, jehož cílem je seznámit studenty s vybranými ekonomickými nástroji pro řízení stavební výroby.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Podnikatelský plán ve stavebnictví
2. Stavební podnik a výroba ve stavebním podniku
3. Řízení nákladů na materiál a zásoby
4. Řízení nákladů na pracovní sílu
5. Řízení nákladů na stroje a výrobní zařízení
6. Ocenění výroby, ceny ve stavebnictví
7. Investice
8. Podnikové finance
9. Daně, účetní a operativní evidence
10. Marketing
11. Systémy organizace v podniku, typy sdružování podniků
12. Benchmarking, řízení nákladů výroby s ohledem na konkurenceschopnost podniku
13. Plánovací okruhy a systémy kontroly plánů, dokumentace změn

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zadání semestrální práce
2. Marketingová analýza
3. Náklady na materiál
4. Náklady na mzdy
5. Náklady na dopravu
6-7. Kalkulace ceny stavební práce
8. Hodnocení investice
9. Analýza cenové citlivosti
10. Výpočet bodu zvratu
11. Celkové vyhodnocení záměru
12. Prezentace práce
13. Kontrola a odevzdání