Detail předmětu

Diplomový seminář (K-PKO)

FAST-CM052Ak. rok: 2018/2019

Příprava na zpracování diplomové práce. Zvládnutí potřebných podkladů a řešení konkrétních problémům jednotlivých diplomových prací. Zpracování a obhajoba seminární práce s tématikou dle diplomové práce. Praktická průprava na obhajobu diplomové práce.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemních komunikací (PKO)

Výsledky učení předmětu

Zpracování metodiky a časového postupu zvládnutí diplomové práce.

Prerekvizity

Projektování pozemních komunikací, návrh silniční trasy, návrh konstrukce vozovky,technologické postupy pro stavbu pozemních komunikací, kapacita dopravní sítě. Projektování pozemních komunikací, Městské komunikace, Dopravní inženýrství, Diagnostika a management vozovek.

Korekvizity

LAYEPS - software pro návrh vozovky

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metoda vyučování obsahuje cvičení.

Způsob a kritéria hodnocení

Docházka a test (10 otázek hodnocených od 0 do 10 bodů). Ke kladnému zvládnutí písemné práce je nutné celkem dosáhnout minimálně 60 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Zvládnutí podkladů a zásad pro zpracování diplomové práce. Zpracování postupu zvládnutín diplomové práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

♦ 1. Vybrané statě z projektování silnic
♦ 2. Vybranené statě ze silniční laboratoře
♦ 3. Vybrané statě z dopravního inženýrství
♦ 4. Zadání seminárních prací a stanovení cílů diplomové práce - individuální konsultace
♦ 5. Oficiální zadání diplomové práce, zadání literatury - individuální konsultace
♦ 6. Shromažďování podkladů pro diplomovou práci
♦ 7. Přednes seminárních prací, diskuse
♦ 8. Přednes seminárních prací, diskuse
♦ 9. Individuální práce na diplomové práci
♦ 10. Průběžná informace o diplomové práci a veřejná obhajoba postupu