Detail předmětu

Vybrané problémy pozemních komunikací

FAST-CM054Ak. rok: 2018/2019

Předmět zahrnuje řešení vybraných problémů, které se vyskytují ve stavební praxi.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemních komunikací (PKO)

Výsledky učení předmětu

Seznámení se se zkouškami typu asfaltových směsí, novými technologiemi výstavby a oprav pozemních komunikací, požadavky při výstavbě, enviromentálními aspekty dopravy a dalšími vybranými problémy.

Prerekvizity

Znalosti z projektování a stavby silnic a dálnic, městských komunikací, technologie stavby

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metoda vyučování obsahuje přednášky a speciální semináře (cvičení).

Způsob a kritéria hodnocení

Docházka

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Doprava ve světě
2.Funkční zkoušky asfaltů
3.Funkční zkoušky asfaltových směsí
4.Výroba asfaltových směsí - praxe
5.Praktické problémy vedení stavby, výběrová řízení
6.Funkční zkoušky zemin
7.Využití odpadních materiálů v silničních stavbách
8.Doprava a životní prostředí, EIA, SEIA

Cíl

Typové zkoušky asfaltových směsí, nové technologie výstavby a oprav pozemních komunikací, požadavky při výstavbě, enviromentální aspekty dopravy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Doprava ve světě
2.Funkční zkoušky asfaltů
3.Funkční zkoušky asfaltových směsí
4.Výroba asfaltových směsí - praxe
5.Praktické problémy vedení stavby, výběrová řízení
6.Funkční zkoušky zemin
7.Využití odpadních materiálů v silničních stavbách
8.Doprava a životní prostředí, EIA, SEIA

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Doprava ve světě
2.Funkční zkoušky asfaltů
3.Funkční zkoušky asfaltových směsí
4.Výroba asfaltových směsí - praxe
5.Praktické problémy vedení stavby, výběrová řízení
6.Funkční zkoušky zemin
7.Využití odpadních materiálů v silničních stavbách
8.Doprava a životní prostředí, EIA, SEIA