Detail předmětu

Doprava ve městech

FAST-CM053Ak. rok: 2018/2019

Předmět je zaměřen na detailní rozbor všech problémů městských komunikací s prioritou tvorby komunikační sítě a návrhových prvků městských komunikací. Zvláštní pozornost se věnuje rozboru projektové dokumentace jednotlivých kategorií městských komunikací. Část je věnována problematice hromadné přepravy osob, údržbě městských komunikací a správnímu členění. Bude zpracován semestrální projekt zahrnující jak koncepční práce tvorby sítě, tak i vlastní projektovou činnost v městském prostředí. Předpokládá se exkurze do městských kanceláří zabývajících se problematikou městských komunikací – Útvar hlavního architekta a Brněnských komunikací. Důraz bude kladen na prvky bezpečnosti silničního provozu.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemních komunikací (PKO)

Výsledky učení předmětu

Detailní rozbor všech problémů městských komunikací, městská hromadná doprava, údržba městských komunikací, plánování a návrh městské přepravní sítě. Student zvládne cíl předmětu, seznámí se s problematikou tohoto kurzu a procvičí si získané znalosti a dovednosti.

Prerekvizity

Základní znalosti z dopravního inženýrství a projektování silnic a dálnic, městských komunikací, zvládnutí práce na PC (Acad…)

Korekvizity

práce na PC, výborná znalost minimálně jednoho z software CAD a jednoho software pro návrh pozemních komunikací

Doporučené volitelné složky programu

Čtení časopisu MEMO (časopis zabývající se Městskou mobilitou)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška spočívá ve vypracování tří praktických příklady. Očekává se tvorba částí výkresů, situace, podélný profil, vzorové příčné řezy.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Tvorba komunikační sítě.
2. Návrhové prvky městských komunikací – detailní rozbor ČSN 736110.
3. Kategorizace městských komunikací dle norem států EU a porovnání s ČSN 736110.
4. Parkoviště – základní charakteristiky, návrhové prvky.
5. MHD – koncepce, provoz.
6. IDS – integrovaný dopravní systém.
7. Hromadné garáže.
8. Odvodnění komunikací.

Cíl

Detailní rozbor všech problémů městských komunikací, městská hromadná doprava, údržba městských komunikací, plánování a návrh městské přepravní sítě.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

  obor K , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

 • Program N-P-C-MI magisterský navazující

  obor X , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

 • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

  obor K , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

 • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

  obor K , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Tvorba komunikační sítě.
2. Návrhové prvky městských komunikací – detailní rozbor ČSN 736110.
3. Kategorizace městských komunikací dle norem států EU a porovnání s ČSN 736110.
4. Parkoviště – základní charakteristiky, návrhové prvky.
5. MHD – koncepce, provoz.
6. IDS – integrovaný dopravní systém.
7. Hromadné garáže.
8. Odvodnění komunikací.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Jedná se celkem o 8 týdnu výuky. Cvičení jsou rozděleny na liché a sudé týdny a tak se tedy jedná o čtyři cvičení.
1 - 2 zakreslení inženýrských sítí do situce a příčných řezů
3 - 4 Vytvoření bezpečnostní inspekce včetně prezentace.