Detail předmětu

Inženýrské sítě

FAST-CP051Ak. rok: 2018/2019

Předmět se zabývá inženýrskými sítěmi obecně, zejména podzemními sítěmi. K obecné části patří základní pojmy, dělení sítí, kategorie a historie. Studenti budou seznámeni s normami a předpisy z dané problematiky, s prostorovou koordinací sítí a s navrhováním sdružených tras městských vedení technického vybavení. Dále bude probíráno navrhování trubních sítí (vodovody, stokové sítě, teplovody, parovody a plynovody) a kabelových vedení (elektroenergetická soustava, telekomunikační a datové sítě). Ze stavebního hlediska bude student seznámen s trubními materiály a základními stavebními postupy výstavby a sanace jednotlivých sítí, zejména v jejich podzemním uložení.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství obcí (VHO)

Výsledky učení předmětu

Student získá přehled o významu inženýrských sítí v současné společnosti, informace o systémech jednotlivých sítí (vodohospodářské, energetické a informační sítě), jejich prvcích, o vzájemné provázanosti sítí.
Student se naučí základy navrhování sítí technického vybavení, hlubší informace o funkci, navrhování a provozu teplovodních a plynovodních sítí. Ze stavebního hlediska se student seznámí s materiály a základními stavebními postupy výstavby a sanace sítí technického vybavení, zejména v jejich podzemním uložení.
Student zvládne základy navrhování a projektování sítí technického vybavení.

Prerekvizity

fyzika, základy hydrauliky a termodynamiky

Korekvizity

nepožaduje se

Doporučené volitelné složky programu

Studium doporučených webových stránek výrobců a dodavatelů trubních materiálů, tvarovek a armatur. Studium národních a evropských norem.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Prezentace doporučených výpočtových postupů, prezentace fotografií a video sekvencí z reálných objektů inženýrských sítí, poskytnutí vzorové projektové dokumentace, podélných profilů. LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Povinná účast na cvičeních (povoleny pouze dvě omluvené absence), odevzdávání příkladů ze cvičení ve stanovených termínech.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. a 2. Úvod do problematiky sítí technického vybavení, historie vývoje, prostorová koordinace sítí technického vybavení.
3. a 4. Sdružené trasy městských vedení technického vybavení.
5. a 6. Vodovodní a kanalizační sítě.
7. a 8. Zákonitosti proudění plynů, tepelné sítě.
9. a 10. Zásobení plynem, plynovodní sítě.
11. a 12. Energetické a sdělovací sítě.
13. Výstavba a sanace trubních sítí.

Cíl

Student získá přehled o významu inženýrských sítí v současné společnosti, informace o systémech jednotlivých sítí, jejich prvcích a o vzájemné provázanosti sítí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. a 2. Úvod do problematiky sítí technického vybavení, historie vývoje, prostorová koordinace sítí technického vybavení.
3. a 4. Sdružené trasy městských vedení technického vybavení.
5. a 6. Vodovodní a kanalizační sítě.
7. a 8. Zákonitosti proudění plynů, tepelné sítě.
9. a 10. Zásobení plynem, plynovodní sítě.
11. a 12. Energetické a sdělovací sítě.
13. Výstavba a sanace trubních sítí.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. a 2. Koordinace sítí technického vybavení.
3. a 4. Optimalizace délky přípojek.
5. a 6. Návrh kanalizační přípojky.
7. a 8. Návrh kanalizační přípojky.
9. a 10. Seminární práce - prezentace.
11. Zápočet.