Detail předmětu

Moderní trendy v dopravním inženýrství (DST)

FAST-CM055Ak. rok: 2018/2019

Dopravní proud a jeho charakteristiky, používané modely dopravního proudu, simulace dopravního proudu.
Nelineární dynamické systémy.
Specifické dopravní průzkumy pomocí inerciálních měřicích jednotek a videozáznamem z aerostatu.
Nové technologie pro řízení dopravního proudu, šíření informací v dopravních systémech - inteligentní dopravní systémy, telematika.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemních komunikací (PKO)

Výsledky učení předmětu

Znalost teorie dopravního proudu a základních technik modelování. Porozumění dějům v dopravním proudu. Přehled o účelu a prostředcích nově zaváděných telematických technologií.
Studenti porozumí standardním teoriím dopravního proudu a dějům v dopravním proudu. Seznámí se se základními technikami modelování. Získají přehled o účelu a prostředcích nově zaváděných telematických technologií.

Prerekvizity

Běžné znalosti matematiky a fyziky. Návrh a projektování komunikací. Dopravní inženýrství. Algoritmizace inženýrských úloh.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Základní metodou výuky jsou přednášky, které poskytnou vysvětlení a teoretický základ probírané látky. Ve cvičení se pak řeší příklady k danému tématu. Předávání podkladů (normy, předpisy, studijní texty, ...) a odevzdávání úloh se děje v prostředí LMS Moodle. Součástí výuky jsou exkurze na dispečink Brněnských komunikací, na dopravní stavby v Brně a jiná aktuálně zajímavá místa.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro zápočet se požaduje přiměřená docházka (maximálně tři absence), odevzdání všech probraných příkladů, vypracování zprávy z exkurzí a prezentace na zadané téma.
Pro zkoušku se hodnocení zakládá na výsledcích psaného testu o čtyřiceti pěti otázkách a na hodnocení práce během semestru.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do nelineární dynamiky
2. Teorie dopravního proudu, rovnice kontinuity, fundamentální diagramy
3. Mikroskopické modely dopravního proudu, modely následujícího vozidla
4. Citlivost modelu na změnu parametrů
5. Informační systémy, šíření informací v dopravních systémech
6. Telematické aplikace, jejich dopad na dopravní proud
7. Pokročilé systémy řízení ve vozidlech
8. Akcelerometrická měření
9. Využití gyroskopů v měřicích jednotkách
10. Měření pomocí plovoucího vozidla
11. Obrazový záznam a jeho využití pro křižovatkové průzkumy
12. Posouzení podmínek využitelnosti aerostatů pro dopravní průzkumy
13. Měření kritických a následných časových odstupů podle Sieglocha na okružní křižovatce

Cíl

Znalost teorie dopravního proudu a základních technik modelování. Porozumění dějům v dopravním proudu. Přehled o účelu a prostředcích nově zaváděných telematických technologií.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do nelineární dynamiky
2. Teorie dopravního proudu, rovnice kontinuity, fundamentální diagramy
3. Mikroskopické modely dopravního proudu, modely následujícího vozidla
4. Citlivost modelu na změnu parametrů
5. Informační systémy, šíření informací v dopravních systémech
6. Telematické aplikace, jejich dopad na dopravní proud
7. Pokročilé systémy řízení ve vozidlech
8. Akcelerometrická měření
9. Využití gyroskopů v měřicích jednotkách
10. Měření pomocí plovoucího vozidla
11. Obrazový záznam a jeho využití pro křižovatkové průzkumy
12. Posouzení podmínek využitelnosti aerostatů pro dopravní průzkumy
13. Měření kritických a následných časových odstupů podle Sieglocha na okružní křižovatce

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do nelineární dynamiky
2. Teorie dopravního proudu, rovnice kontinuity, fundamentální diagramy
3. Mikroskopické modely dopravního proudu, modely následujícího vozidla
4. Citlivost modelu na změnu parametrů
5 Informační systémy, šíření informací v dopravních systémech
6. Telematické aplikace, jejich dopad na dopravní proud
7. Pokročilé systémy řízení ve vozidlech
8. Akcelerometrická měření
9. Využití gyroskopů v měřicích jednotkách
10. Měření pomocí plovoucího vozidla
11. Obrazový záznam a jeho využití pro křižovatkové průzkumy
12. Posouzení podmínek využitelnosti aerostatů pro dopravní průzkumy
13. Měření kritických a následných časových odstupů podle Sieglocha na okružní křižovatce