Detail předmětu

Diagnostika a management vozovek (DST)

FAST-CM051Ak. rok: 2018/2019

Funkce pozemních komunikací, požadavky uživatelů pozemních komunikací a jejich převedení na požadavky spolehlivosti konstrukcí a charakteristiky provozní způsobilosti. Vnější a vnitřní příčiny mechanismů porušování, definování různých mechanismů porušování, jejich vývoj a charakteristiky. Diagnostiky různých poruch asfaltových, cementobetonových a dlážděných vozovek s návrhem údržby a opravy. Systémy pro management vozovek sítí pozemních komunikací.
Ve cvičení se studenti seznámí s polními a laboratorními metodami sloužícími ke stanovení charakteristik provozní způsobilosti, měřením a vyhodnocením únosnosti s návrhem údržby a oprav. Bude zpracována samostatná práce s vyhodnocením poruch vizuální prohlídkou, návrhem konstrukce vozovky, vyhodnocením měření únosnosti rázovým zatížením a návrhem údržby a opravy.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemních komunikací (PKO)

Výsledky učení předmětu

Cílem předmětu je získání znalostí o porušování konstrukcí pozemních komunikací, diagnostice a návrhu údržby, oprav a recyklaci konstrukcí vozovek. Dále jsou získány též základní znalosti o funkci systémů hospodaření s vozovkami na dopravní síti ČR.

Prerekvizity

Znalosti z předmětů: Pozemní komunikace I, II, Městské komunikace a znalost zkoušek v silniční laboratoři

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Zpracování individálních zadání seminárních prací včetně vizuální prohlídky konstrukcí a jejich prezentace ve skupině studentů s diskuzí. Exkurze do silniční laboratoře, předvedení zkušebních zařízení pro posuzování povrchů vozovek (protismykové vlastnosti, makrotextura a mikrotextura, rovnost, hlučnost, sběr poruch a únosnost vozovky)

Způsob a kritéria hodnocení

Přítomnost a aktivita studentů ve skupině. Zpracování a prezentace individuálních a skupinových zadání. Písemná a ústní zkouška.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do problematiky, význam diagnostiky, požadavky uživatelů pozemních komunikací a provozní způsobilost
2. Mechanismy porušování netuhých vozovek
3. Mechanismy porušování CB vozovek a dlažeb
4. Měření únosnosti (FWD, CBR, statická zatěžovací zkouška, lehká dynamická deska)
5. Systémy hospodaření s vozovkou
6. Návrh oprav asfaltových vrstev vozovek
7. Návrh oprav CB vrstev vozovek a dlažeb
8. Speciální problémy CB krytů, trny, kotvy, kvalita cementu
9. Diagnostika dopravního proudu
10. Dopravní hluk, měření, vyhodnocení a metody snižování hlukové zátěže
11. Hodnocení protismykových vlastností vozovek pozemních komunikací
12. Recyklace vozovek
13. Shrnutí problematiky diagnostiky vozovek

Cíl

Hlavním cílem je získání znalostí o požadavcích, funkci a porušování pozemních komunikací, diagnostice a návrhu údržby, oprav a recyklaci konstrukcí vozovek.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do problematiky, význam diagnostiky, požadavky uživatelů pozemních komunikací a provozní způsobilost
2. Mechanismy porušování netuhých vozovek
3. Mechanismy porušování CB vozovek a dlažeb
4. Měření únosnosti (FWD, CBR, statická zatěžovací zkouška, lehká dynamická deska)
5. Systémy hospodaření s vozovkou
6. Návrh oprav asfaltových vrstev vozovek
7. Návrh oprav CB vrstev vozovek a dlažeb
8. Speciální problémy CB krytů, trny, kotvy, kvalita cementu
9. Diagnostika dopravního proudu
10. Dopravní hluk, měření, vyhodnocení a metody snižování hlukové zátěže
11. Hodnocení protismykových vlastností vozovek pozemních komunikací
12. Recyklace vozovek
13. Shrnutí problematiky diagnostiky vozovek

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Program Navrhování vozovek LAYEPS, katalog vozovek
2. Exkurze do silniční laboratoře, hodnocení vzorků odebraných z vozovek.
3. Ukázka měření (CBR, statická zatěžovací zkouška, lehká dynamická deska)
4. Výpočty napětí, relativních přetvoření a průhybů, zpětný výpočet modulů pružnosti vrstev z průhybové čáry
5. Ukázka měření zařízením FWD
6. Odběr jádrových vývrtů, spojení vrstev, tloušťky vrstev, rozbory asfaltových směsí
7. Prezentace výsledků individuálních zadání, diskuze
8. Prezentace výsledků individuálních zadání, diskuze
9. Diagnostika dopravního proudu
10. Vyhodnocení vizuální prohlídky s návrhem a posouzením
11. Měření mikrotextury, makrotextury, protismykových vlastností a rovnosti povrchu vozovky
12. Prezentace výsledků individuálních zadání, diskuze
13. Závěr, zápočet