Detail předmětu

Geografické informační systémy

FAST-CN002Ak. rok: 2018/2019

Úvod do databázových systémů. Úvod do problematiky GIS, definice a dělení GIS. Datové modely GIS, fáze tvorby, topologie GIS.
Definice, sběr a organizace textových a grafických dat. Postup při tvorbě projektu GIS. Plánování geografických technologií.
Geografické analýzy, prostorové dotazy, dotazy na mapové objekty a tabulky atributů.
Charakteristiky programových produktů firmy Intergraph, Autodesk, Bentley, ESRI.
GIS a jejich využití při evidenci liniových staveb, územním plánování, evidenci nemovitostí apod.
Úvod do problematiky modelování nad platformou GIS. Základní úlohy - optimalizace dopravy, rozvoz zboží, optimální cesty, obsluha regionu, demografické analýzy, krizový management, manažerské plánování, modelování znečistění od dopravy a průmyslových zdrojů.
GIS a expertní systémy s aplikací v dopravě. Aplikace systémů GPS v dopravě a jejich spojení s GIS.
Nové trendy rozvoje GIS. Spojení GIS a internetu.

Zajišťuje ústav

Ústav železničních konstrukcí a staveb (ZEL)

Výsledky učení předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou databázových systémů a geografických informačních systémů a procvičit získané znalosti a dovednosti. Student zvládne problematiku databázových systémů a geografických informačních systémů. Současně se student naučí provádět vyspělé postupy analýzy nad geografickými daty. Jde zejména o 3-D modelování, prostorové analýzy založené na metodě mapové algebry a optimalizaci dopravních cest. K získaným znalostem a dovednostem také patří tvorba tematicky založených geografických informačních systémů (pasport liniových staveb, územní plánování).

Prerekvizity

Základní znalosti informačních technologií a software.

Korekvizity

Sběr geografických dat, mapování.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Docházka na cvičení.
Úspěšné absolvování zápočtového testu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do databázových systémů.
2. Úvod do problematiky GIS, definice a dělení GIS.
3. Datové modely GIS, fáze tvorby, topologie GIS.
4. Definice, sběr a organizace textových a grafických dat. Postup při tvorbě projektu GIS.
5. Plánování geografických technologií.
6. Geografické analýzy, prostorové dotazy, dotazy na mapové objekty a tabulky atributů.
7. Charakteristiky programových produktů firmy Intergraph, Autodesk, Bentley, ESRI.
8. GIS a jejich využití při evidenci liniových staveb, územním plánování, evidenci nemovitostí apod.
9. Úvod do problematiky modelování nad platformou GIS.
10. Základní úlohy - optimalizace dopravy, rozvoz zboží, optimální cesty, obsluha regionu, demografické analýzy, krizový management, manažerské plánování, modelování znečistění od dopravy a průmyslových zdrojů.
11. GIS a expertní systémy s aplikací v dopravě.
12. Aplikace systémů GPS v dopravě a jejich spojení s GIS.
13. Nové trendy rozvoje GIS. Spojení GIS a internetu.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou databázových systémů a geografických informačních systémů a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do databázových systémů.
2. Úvod do problematiky GIS, definice a dělení GIS.
3. Datové modely GIS, fáze tvorby, topologie GIS.
4. Definice, sběr a organizace textových a grafických dat. Postup při tvorbě projektu GIS.
5. Plánování geografických technologií.
6. Geografické analýzy, prostorové dotazy, dotazy na mapové objekty a tabulky atributů.
7. Charakteristiky programových produktů firmy Intergraph, Autodesk, Bentley, ESRI.
8. GIS a jejich využití při evidenci liniových staveb, územním plánování, evidenci nemovitostí apod.
9. Úvod do problematiky modelování nad platformou GIS.
10. Základní úlohy - optimalizace dopravy, rozvoz zboží, optimální cesty, obsluha regionu, demografické analýzy, krizový management, manažerské plánování, modelování znečistění od dopravy a průmyslových zdrojů.
11. GIS a expertní systémy s aplikací v dopravě.
12. Aplikace systémů GPS v dopravě a jejich spojení s GIS.
13. Nové trendy rozvoje GIS. Spojení GIS a internetu.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

V rámci cvičení jsou procvičovány následující výukové úlohy:
1. Sestavení datového modelu
2. Sestavení datového modelu, řešení zadaného příkladu
3. Geografické analýzy, prostorové dotazy
4. Dotazy na mapové objekty a tabulky atributů.
5. Dotazování v GIS, řešení zadaného příkladu
6. 3-D modelování v rámci GIS
7. Aplikace mapové algebry v prostředí GIS
8. Mapová algebra, řešení zadaného příkladu
9. Sestavení modelů založených na síťovém grafu, analýza nejkratších cest
10. Síťové analýzy v GIS
11. Management dopravy v GIS, řešení zadaného příkladu
12. Ukázka sběru dat v mobilním GIS
13. Zápočtový test