Detail předmětu

Projektování pozemních komunikací

FAST-CM001Ak. rok: 2018/2019

Zabývá se zpracováním podrobné projektové dokumentace mimoúrovňové křižovatky na pozemních komunikacích. Směrový a výškový návrh hlavních tras a křižovatkových větví (situace a podélné profily), příčné uspořádání (kategorijní šířka, změna příčného sklonu, rozšíření vozovky ve směrovém oblouku), zemní těleso (vzorový příčný řez a pracovní příčné řezy). Tvorba 3D modelu a vrstevnicových plánů. Zjednodušená vizualizace. Odvodnění pozemních komunikací (hydrotechnický výpočet), výpočet kubatur, hmotnice a rozvoz hmot. Objekty na pozemních komunikacích. Bezpečnost provozu.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemních komunikací (PKO)

Výsledky učení předmětu

Kompletní návrh trasy pozemních komunikací a mimoúrovňových křižovatek.
Příčné uspořádání (kategorijní šířka, změna příčného sklonu, rozšíření vozovky ve směrovém oblouku),
Zemní těleso (vzorový příčný řez a pracovní příčné řezy).
Tvorba 3D modelu a vrstevnicových plánů.
Odvodnění pozemních komunikací.
Výpočet kubatur, hmotnice a rozvoz hmot.
Objekty na pozemních komunikacích.
Bezpečnost provozu.

Prerekvizity

Kompletní návrh trasy pozemních komunikací, výpočet a vytyčení geometrie pozemních komunikací,znalost používaných silničních materiálů a běžných konstrukcí vozovky.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Hlavním prostředkem vzdělávání je práce na projektu mimoúrovňové křižovatky ve cvičném mapovém podkladu.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro zápočet se požaduje přiměřená docházka (maximálně dvě absence), odevzdání všech probraných příkladů a kompletního projektu v rozsahu popsaném ve výuce (zjednodušená studie).
Zkouška má hlavní písemnou část a následně ústní část. Otázky ke zkoušce vychází z přednášek v rámci předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Síť pozemních komunikací v ČR.
2. Křižovatky úrovňové.
3. Křižovatky okružní a nekonvenční.
4. Křižovatky mimoúrovňové I.
5. Křižovatky mimoúrovňové II.
6. Kategorie silnic a dálnic.
7. Příčné řezy, zemní práce, kubatury, hmotnice.
8. Odvodnění silnic a dálnic.
9. Propustky.
10. Objekty na pozemních komunikacích.
11. Bezpečnostní zařízení.
12. Životní prostředí.

Cíl

Návrh podrobného řešení pozemních komunikací a mimoúrovňové křižovatky, silniční objekty, zemní těleso komunikací, odvodnění komunikací, bezpečnostní zařízení, rozhledové vzdálenosti, estetika komunikací.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Síť pozemních komunikací v ČR.
2. Křižovatky úrovňové.
3. Křižovatky okružní a nekonvenční.
4. Křižovatky mimoúrovňové I.
5. Křižovatky mimoúrovňové II.
6. Kategorie silnic a dálnic.
7. Příčné řezy, zemní práce, kubatury, hmotnice.
8. Odvodnění silnic a dálnic.
9. Propustky.
10. Objekty na pozemních komunikacích.
11. Bezpečnostní zařízení.
12. Životní prostředí.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Návrh směrového vedení mimoúrovňové křižovatky.
2. Návrh výškového vedení mimoúrovňové křižovatky.
3. Návrh příčného uspořádání.
4. Odvodnění a návrh propustku.
5. Návrh úrovňové křižovatky.