Detail předmětu

Kresba a model v architektuře

FAST-AG056Ak. rok: 2018/2019

V první polovině kurzu si student osvojí techniky architektonické kresby. Předmět studenty naučí, jak s kresbou pracovat, jak zjednodušovat a schematizovat, tudíž jak skicovat. Rozvíjí schopnosti kresbou vysvětlovat a vyprávět. Student je v rámci kurzu poučen o základech typografie a grafické prezentace nápadu.
V druhé polovině semestru kurz obeznámí studenty s metodami zpracování architektonického modelu. Seznámí je s technikami, které je možné při výrobě modelu využít. Prakticky si vyzkouší zpracování složitého tvaru nebo struktury podle vlastních kresebných návrhů. Osvojí si správný výběr technologií, ruční i strojové zpracování materiálu a precizní dokončování modelu.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Zvládnutí technik architektonické kresby a technik zpracování architektonického modelu.

Prerekvizity

Předpokladem je znalost výtvarných technik.

Korekvizity

V zásadě se jedná o samostatnou disciplínu s vlastním obsahem.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou praktických cvičení a samostudia. Účast na cvičeních je povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro udělení zápočtu jsou min 80% docházka a požadovaný počet a kvalita odevzdaných prací.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Architektonická kresba – linie a šrafy, referenční příklady architektů a jejich skic.
2. Základní principy stínování prostorových těles, krychle, kvádr, válec, kužel, koule, atd.
3. Materiály a jejich způsob zakreslení.
4. Štafáž v architektonickém kresebním projevu, zásady, příklady.
5. Typografická pravidla v kostce (se zaměřením na pokročilou úpravu a sazbu). Principy typografické úpravy písmo,
barvy, obrázky, kompozice. Tvorba grafického návrhu CV, loga, podpisu.
6. Způsoby zakreslení myšlenkového procesu ve 2D. Vyprávění tužkou - princípy, příklady.
7. Úvod do problematiky zpracování modelu - měřítko, materiál, barva, detail.
8. Základní principy skicování prostoru.
9. Materiály pro architektonické modely. Ruční zpracování modelu - drát, papír, dřevo, polystyren, molitan, plast.
10. Základní a pokročilé principy zpracování plastu - vakuové tvarování.
11. Dvousložkové hmoty – sádra, Acrystal, polyester.
12. Rapid prototyping.
13. Finální úprava modelu a způsoby povrchové úpravy.

Cíl

Rozvoj kresebných schopností a dovedností, práce s formátem a kompozicí, modelace prostoru. Rozvoj kresebného myšlení jako nástroje výtvarného výrazu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Architektonická kresba – linie a šrafy, referenční příklady architektů a jejich skic.
2. Základní principy stínování prostorových těles, krychle, kvádr, válec, kužel, koule, atd.
3. Materiály a jejich způsob zakreslení.
4. Štafáž v architektonickém kresebním projevu, zásady, příklady.
5. Typografická pravidla v kostce (se zaměřením na pokročilou úpravu a sazbu). Principy typografické úpravy písmo,
barvy, obrázky, kompozice. Tvorba grafického návrhu CV, loga, podpisu.
6. Způsoby zakreslení myšlenkového procesu ve 2D. Vyprávění tužkou - princípy, příklady.
7. Úvod do problematiky zpracování modelu - měřítko, materiál, barva, detail.
8. Základní principy skicování prostoru.
9. Materiály pro architektonické modely. Ruční zpracování modelu - drát, papír, dřevo, polystyren, molitan, plast.
10. Základní a pokročilé principy zpracování plastu - vakuové tvarování.
11. Dvousložkové hmoty – sádra, Acrystal, polyester.
12. Rapid prototyping.
13. Finální úprava modelu a způsoby povrchové úpravy.

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do problematiky architektonické kresby - lineární perspektiva, linie a šrafování.
2. Stínování jednoduchých a složitých těles.
3. Zakreslování základních materiálů.
4. Architektonická stafáž.
5. Typografie – ruční zpracování písma, grafický návrh vlastního CV, loga a podpisu.
6. Vizuální vyprávění – zakreslení myšlenkového procesu v konceptu návrhu a jeho principech.
7. Úvod do problematiky zpracování modelu - měřítko, materiál, barva, detail.
8. Rychlá prostorová skica
9. Ruční zpracování modelu - drát, papír, dřevo, polystyren, molitan, plast.
10. Pokročilé zpracování plastu - vakuové tvarování
11. Práce s dvousložkovými hmotami – sádra, Acrystal, polyester.
12. Využití Rapid prototyping – tzv. rychlé prototypování pomocí počítače – 3D tisk, CNC frézování
13. Ruční dokončování a povrchové úpravy modelu.