Detail předmětu

Ústní část SZZ – Teorie a dějiny architektury

FAST-AG042Ak. rok: 2018/2019

Ústní státní zkouška zahrnující teorii a dějiny architektury.

Výsledky učení předmětu

Student prokáže znalosti z dějin architektury potřebné pro získání bakalářského titulu.

Prerekvizity

Ústní státní zkouška zahrnující teorii a dějiny architektury.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Student se samostatně připravuje na ústní zkoušku s možností konzultace s vyučujícím.

Způsob a kritéria hodnocení

Ústní státní zkouška zahrnující teorii a dějiny architektury.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Ústní státní zkouška zahrnující teorii a dějiny architektury.

Cíl

Ústní státní zkouška zahrnující teorii a dějiny architektury.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 4. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný