Detail předmětu

Techniky vizuální komunikace

FAST-AG051Ak. rok: 2018/2019

Předmět nabízí základní informace o prezentaci práce architekta, o grafických, modelových a jiných technikách, užívaných k zachycení a sdělení tvůrčí myšlenky architektonického díla a k jeho prezentaci odbornému i laickému publiku.

Výsledky učení předmětu

Základní znalost problematiky vizuální komunikace - vnímání prostoru, staveb, architektury, umění. Student získá základní znalosti z oborů souvisejících s tvorbou architektonického prostoru, umění-designu a multimediálních forem tématicky zaměřených prezentací. Specifikou, ale stále více i zásadní oblastí architektonické tvorby prostoru se stává tzv. inkluzivní navrhování, které je součástí profilu předmětu.

Prerekvizity

Předmět částečně využívá znalostí a dovedností získaných ve výtvarné tvorbě a seminářích zabývajících se interierem staveb. Je mezioborového charakteru a má spojitost s ateliéry architektonické tvorby, vyžadující prezentaci dílčích výstupů aktuálními formami komunikace mezi architektem a veřejností.

Korekvizity

V zásadě se jedná o samostatnou disciplinu s vlastní metodikou.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Teoretické znalosti a informace jsou předávány formou odborně zaměřených tématických přednášek a multimediálních prezentací.

Způsob a kritéria hodnocení

Kvalifikované rozbory-anylýzy realizovaných staveb, interiérů, uměleckých instalací, výstav, scénických kompozic atd., formou grafických a tzv. multimediálních výstupů /text, grafika, foto, video, plastika a pod./

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Význam grafického a modelového vyjádření tvůrčí myšlenky /inkluzivní navrhování-tvorba/
2. Vývoj vyjadřovacích technik – historie, současnost, budoucnost
3. Ideový základ přístupu k vyjádření tvůrčího záměru
4. Dvojrozměrné formy prezentace tvůrčí myšlenky
5. Materiály pro práci v 2D systému, veřejná prezentace – výstavnictví
6. Trojdimenzionální modelové techniky
7. Scénografie ve výstavní tvorbě – libreto, scénář, dokumentace pro realizaci expozice
8. Materiály a techniky pro práci na prostorových modelech
9. Pracovní postupy při zpracování modelových materiálů
10. Povrchové úpravy grafických a modelových materiálů
11. Soudobé prezentační systémy – formy prezentace tvůrčího díla
12. Exkurze – výroba a realizace expozic v areálu BVV Brno
13. Exkurze – scénografie (výstavní expozice, divadlo, TV)

Cíl

Schopnost komunikovat vizuálními prostředky, grafika, modelová prezentace, používané materiály, povrchové úpravy, techniky výstavní tvorby, scénografické postupy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Význam grafického a modelového vyjádření tvůrčí myšlenky /inkluzivní navrhování-tvorba/
2. Vývoj vyjadřovacích technik – historie, současnost, budoucnost
3. Ideový základ přístupu k vyjádření tvůrčího záměru
4. Dvojrozměrné formy prezentace tvůrčí myšlenky
5. Materiály pro práci v 2D systému, veřejná prezentace – výstavnictví
6. Trojdimenzionální modelové techniky
7. Scénografie ve výstavní tvorbě – libreto, scénář, dokumentace pro realizaci expozice
8. Materiály a techniky pro práci na prostorových modelech
9. Pracovní postupy při zpracování modelových materiálů
10. Povrchové úpravy grafických a modelových materiálů
11. Soudobé prezentační systémy – formy prezentace tvůrčího díla
12. Exkurze – výroba a realizace expozic v areálu BVV Brno
13. Exkurze – scénografie (výstavní expozice, divadlo, TV)

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.- 2. Podklady pro analýzu
3.- 6. Analýza reralizací
7.-12. Vizuální prezentace
13. Konečné hodnocení výsledků práce