Detail předmětu

Úvod do tradičních stavebních řemesel

FAST-AG029Ak. rok: 2018/2019

Výklad vývoje stavebních řemesel od nejstarších dob po současnost osvětlující tradiční stavební postupy s důrazem na historický řemeslný detail.
Znalosti jsou využitelné jednak v oblasti obnovy památek, jednak jako východisko pro pochopení soudobých technologií a možností řešení konstrukčních detailů z hlediska architektonického i stavebně technického.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, kterým je prohloubení znalostí získaných v předmětu Pozemní stavitelství, ve kterých je doplňuje o pochopení historických souvislostí a řemeslných prací.

Prerekvizity

Předmět využívá znalostí získaných v Pozemním stavitelství a Dějinách architektury a je průpravou pro samostatnou tvůrčí práci v navazujících předmětech Tradiční stavební řemesla a Detail v architektuře.

Korekvizity

V zásadě se jedná o samostatnou disciplínu s vlastním obsahem.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. V tomto případě se jedná o přednášky.

Způsob a kritéria hodnocení

Ústní zkouška na základě informací získaných na přednáškách a v doporučených zdrojích.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Stručný vývoj stavebních řemesel a jejich postavení od prvopočátků do konce 19.století, vztah průmyslové výroby k řemeslům, obroda řemesel v 19. století.
2. Práce řemeslníka, materiál, nástroje a stroje, technologie. Člověk a prostředí.
3. Nauka o dřevě - makroskopická a mikroskopická struktura dřeva, vady dřeva, hydroskopičnost a sušení dřeva, podmínky trvanlivosti, vhodnost použití dřeva, poznávání dřeva.
4. Tesařství - tesařský materiál, technologie, specializace, konstrukce hrubé stavby domu.
5. Tesařství a truhlářství - porovnání tesařské a truhlářské výroby, práce stavebně truhlářské.
6. Truhlářství - technologie, práce nábytkářské, soustružníci, řezbáři.
7. Zednictví a kamenictví - porovnání zednictví a kamenictví, historický vývoj, materiál, nástroje a nářadí, cihly a cihlářství.
8. Zednictví a kamenictví - stavební konstrukce a technologie.
9. Zednictví a povrchy konstrukcí - omítky, štuko, umělý kámen, malby, obklady stěn, mozaika.
10. Zednictví a kamenictví, podlahy a dlažby - materiály, nástroje, technologie.
11. Střechy a klempířství - materiály, nástroje, technologie.
12. Kovářství a zpracování kovů - porovnání práce kováře, zámečníka, pasíře. Materiály, nástroje, technologie.
13. Kamnářství - ohniště, pec, krb, kamna.

Cíl

Předmět prohlubuje znalosti získané v předmětu Pozemní stavitelství, ve kterých je dopňuje o pochopení historických souvislostí a řemeslných prací.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Stručný vývoj stavebních řemesel a jejich postavení od prvopočátků do konce 19.století, vztah průmyslové výroby k řemeslům, obroda řemesel v 19. století.
2. Práce řemeslníka, materiál, nástroje a stroje, technologie. Člověk a prostředí.
3. Nauka o dřevě - makroskopická a mikroskopická struktura dřeva, vady dřeva, hydroskopičnost a sušení dřeva, podmínky trvanlivosti, vhodnost použití dřeva, poznávání dřeva.
4. Tesařství - tesařský materiál, technologie, specializace, konstrukce hrubé stavby domu.
5. Tesařství a truhlářství - porovnání tesařské a truhlářské výroby, práce stavebně truhlářské.
6. Truhlářství - technologie, práce nábytkářské, soustružníci, řezbáři.
7. Zednictví a kamenictví - porovnání zednictví a kamenictví, historický vývoj, materiál, nástroje a nářadí, cihly a cihlářství.
8. Zednictví a kamenictví - stavební konstrukce a technologie.
9. Zednictví a povrchy konstrukcí - omítky, štuko, umělý kámen, malby, obklady stěn, mozaika.
10. Zednictví a kamenictví, podlahy a dlažby - materiály, nástroje, technologie.
11. Střechy a klempířství - materiály, nástroje, technologie.
12. Kovářství a zpracování kovů - porovnání práce kováře, zámečníka, pasíře. Materiály, nástroje, technologie.
13. Kamnářství - ohniště, pec, krb, kamna.