Detail předmětu

Prostorové modelování

FAST-AU003Ak. rok: 2018/2019

Pokročilé využití vlastností moderních CAD systémů. Tvorba prostorových modelů — obecné operace s prostorovými modely, množinový kalkul, možnosti konstrukčních příkazů v prostoru. Různé způsoby zobrazení modelu a jejich použití. Techniky fotorealistického zobrazení modelu.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky (AIU)

Výsledky učení předmětu

Samostatná tvorba prostorového modelu libovolného typu (volné modelování). Pochopení standardních modelačních technik při práci s tělesy i modelování pomocí NURBS křivek a ploch. Znalost tvorby vizualizačních materiálů na základě jejich fyzikálních (optických) vlastností a na základě map (textur). Základy tvorby pohledů na model a jeho nasvícení. Fotorealistické zobrazení modelu a jednoduché animace.

Prerekvizity

Modelování v rovině v CAD systému.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou praktických cvičení a samostudia. Účast na cvičeních je povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Docházka do cvičení v rozsahu stanoveném cvičícím (max. 2 absence). Průběžné odevzdávání prací nad rámec cvičení(cca 3–4 za semestr). Samostatná práce, model podle vlastního uvážení, který postihuje celou problematiku předmětu, modelování a vizualizaci.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Samostatná tvorba pokročilé rovinné výkresové dokumentace.
Základy modelování prostorových objektů a jejich vizualizace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Seznámení s prostředím programu, opakování kreslení v rovině.
2. Drátový model – křivky v prostoru.
3. Rovinné plochy a orientace v prostoru, souřadné systémy.
4. Modelování ze základních těles, množinové operace.
5. Editace a úpravy objektů v prostoru.
6.–7. Objekty modelované z křivek.
8. Modelování pomocí řídících a editačních bodů.
9. Komplexní model.
10. Vizualizace – materiály
11. Vizualizace – světla
12. Prezentace pomocí videa, dokumentace.
13. Samostatná práce na vlastním modelu.