Detail předmětu

Dějiny architektury 3

FAST-AG023Ak. rok: 2018/2019

Přehled historie novověké architektury od italské renesance, její vývojové etapy a vrcholné představitele, přes zaalpskou renesanci, renesanci v českých zemích, italské baroko, francouzské baroko a klasicismus, německé a rakouské baroko, baroko v Čechách a na Moravě až po největší osobnosti působící v tomto období na našem území. Vývoj novověkého stavebního umění ve vztahu k socioekonomickému pozadí a stupni technického rozvoje.

Výsledky učení předmětu

Student získá znalost evropské renesanční architektury.
Student získá znalost české renesanční architektury.
Student získá znalost světové architektury 17. století.
Student získá znalost české architektury 17. století.
Student získá znalost architektury 18. století.

Prerekvizity

Předmět navazuje na dějiny architektury starověku a středověku, částečně využívá i znalostí z předmětů pozemního stavitelství.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Informace jsou předkládány formou přednášek a prezentací.

Způsob a kritéria hodnocení

Student složí zkoušku formou písemného testu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Renesance – kulturně společenské pozadí, technika, prostor, tvarosloví, vývoj
2. Itálie – raná renesance (Bruneleschi, Alberti, Sangallo st. a další)
3. Itálie – vrcholná renesance (Bramante, Raffael, Sangallo ml., Peruzzi a další), pozdní renesance, manýrismus (Michelangelo, Vignola, Paladio a další)
4. Renesance mimo Itálii – Francie, Španělsko a Portugalsko, Holandsko, Německo
5. Renesance v Čechách a na Moravě I
6. Renesance v Čechách a na Moravě II
7. Baroko – kulturně společenské pozadí, technika, prostor, tvarosloví, vývoj
8. Italské baroko I (Maderna, Bernini)
9. Italské baroko II (Borromini, Guarini)
10. Francouzské baroko a klasicismus
11. Baroko v Německu a Rakousku
12. Baroko v Čechách a na Moravě
13. Vrcholní představitelé českého baroka (Dientzenhoferové, Kaňka, Santini a další)

Cíl

Znalost historie architektury, renesance v Itálii, zaalpská renesance, renesance v českých zemích, italské baroko, francouzské baroko a klasicismus, baroko ve střední Evropě, baroko v českých zemích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Renesance – kulturně společenské pozadí, technika, prostor, tvarosloví, vývoj
2. Itálie – raná renesance (Bruneleschi, Alberti, Sangallo st. a další)
3. Itálie – vrcholná renesance (Bramante, Raffael, Sangallo ml., Peruzzi a další), pozdní renesance, manýrismus (Michelangelo, Vignola, Paladio a další)
4. Renesance mimo Itálii – Francie, Španělsko a Portugalsko, Holandsko, Německo
5. Renesance v Čechách a na Moravě I
6. Renesance v Čechách a na Moravě II
7. Baroko – kulturně společenské pozadí, technika, prostor, tvarosloví, vývoj
8. Italské baroko I (Maderna, Bernini)
9. Italské baroko II (Borromini, Guarini)
10. Francouzské baroko a klasicismus
11. Baroko v Německu a Rakousku
12. Baroko v Čechách a na Moravě
13. Vrcholní představitelé českého baroka (Dientzenhoferové, Kaňka, Santini a další)