Detail předmětu

Interiér a architektonický prostor

FAST-AG009Ak. rok: 2018/2019

Základní informace o tvorbě vnitřního architektonického prostoru – interieru a tématicky blízkých oborech, umožňující kvalifikovanou orientaci v určujících atributech prostorotvorné kompozice stavebního díla s důrazem na architektonický a designerský detail. Vnímání detailu (konstrukčního, designerského) jako součásti celku - stavebního díla.

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, kterým je přehled o typologii vnitřního prostoru staveb, technologie a materiály, antropometrie a ergonomie, mobiliář, bezbariérový prostor /inkluzivní navrhování-tvorba prostoru/, výstavnictví
a scénografie, soudobá interiérová tvorba.

Prerekvizity

Předmět je samostatnou disciplinou s vlastní metodikou práce a logikou postupně získávaných informací. Nepřímo navazuje na znalosti získané v typologických předmětech vyučovaných v předchozích semestrech.

Korekvizity

V zásadě se jedná o samostatnou disciplínu s vlastní metodikou.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Základní teoretické znalosti a aktualizované informace jsou předávány formou cvičení a tematicky zaměřené ateliérové tvorby.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocena je kvalita zvládnutí teoretických základů oboru, včetně kvality analytických rozborů tématicky zaměřených realizací.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Vývoj architektonického prostoru a interieru
2. Konstrukce, technologie a materiály v tvorbě architektonického prostoru
3. Antropometrie a ergonomie v tvorbě architektonického prostoru a detailu
4. Architektonický prostor bez bariér
5. Mobiliář – historie, současnost, budoucnost
6. Základní atributy architektonického prostoru (barva, světlo, zvuk a další)
7. Technické prostředky determinující kvalitu architektonického prostoru
8. Požadavky na interier staveb podle typologických druhů
9. Výtvarné dílo a design jako součást architektonického prostoru
10. Výstavnictví a scénografie – historie, současnost, budoucnost
11. Novotvar v historickém prostředí /inkluzivní navrhování prostoru/
12. Soudobý architektonický prostor – interier
13. Komunikativnost prostoru, etika v práci architekta, budoucnost discipliny

Cíl

Přehled o typologii vnitřního prostoru staveb, technologie a materiály, antropometrie a ergonomie, mobiliář, bezbariérový prostor, výstavnictví a scénografie, soudobá interiérová tvorba.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Vývoj architektonického prostoru a interieru
2. Konstrukce, technologie a materiály v tvorbě architektonického prostoru
3. Antropometrie a ergonomie v tvorbě architektonického prostoru a detailu
4. Architektonický prostor bez bariér
5. Mobiliář – historie, současnost, budoucnost
6. Základní atributy architektonického prostoru (barva, světlo, zvuk a další)
7. Technické prostředky determinující kvalitu architektonického prostoru
8. Požadavky na interier staveb podle typologických druhů
9. Výtvarné dílo a design jako součást architektonického prostoru
10. Výstavnictví a scénografie – historie, současnost, budoucnost
11. Novotvar v historickém prostředí /inkluzivní navrhování prostoru/
12. Soudobý architektonický prostor – interier
13. Komunikativnost prostoru, etika v práci architekta, budoucnost discipliny

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-3. Podklady pro analýzu
4.-10. Analýza realizovaných staveb
11.-12. Vizuální prezentace realizované stavby
13. Konečné hodnocení výsledků práce