Detail předmětu

Modelování konstrukcí v rovině

FAST-AU002Ak. rok: 2018/2019

Vektorové editory, základy počítačové grafiky.
Možnosti CAD systémů při tvorbě 2D výkresů (kreslení, editace, kótování, bloky, hladiny, výstup výkresu na plotter).
Praktické zvládnutí standardního CAD systému pro tvorbu výkresové dokumentace.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky (AIU)

Výsledky učení předmětu

Základní znalosti o CAD systémech. Kreslení a úpravy rovinných výkresů se zaměřením na pozemní stavitelství. Tvorba poznámkových (popisných) objektů (kóty, texty, multiodkazy). Výstup výkresu z rozvržení ve správném měřítku a na správný formát papíru.

Prerekvizity

Uživatelské znalosti operačního systému, práce se soubory a složkami, základní znalosti počítačové grafiky.

Korekvizity

Základní znalosti formální úpravy výkresů z pozemního stavitelství.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou praktických cvičení a samostudia. Účast na cvičeních je povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Docházka do cvičení v rozsahu stanoveném cvičícím (max. 2 absence). Průběžné odevzdávání rozšiřujících výkresů z některých cvičení (cca 4 za semestr). Zápočtový výkres kreslený ve cvičení shrnující celou tvorbu výkresu – nakreslení, popis a tisk.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Samostatná tvorba rovinné výkresové dokumentace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do předmětu, seznámení s prostředím programu, zadávání příkazů, zadávání bodů.
2. Pomocné režimy, kreslící příkazy.
3. Další kreslící příkazy.
4. Modifikační příkazy.
5. Šrafy a text.
6. Opakování kreslení a editace.
7. Kótování.
8. Bloky, externí reference.
9. Opakování a rozšiřující informace.
10. Výstup výkresu z modelu a rozvržení.
11. Rozšiřující informace — šablony, vlastní čáry a šrafy.
12. Zápočtový test.
13. Rozbor zápočtového výkresu a jeho opravy.