Detail předmětu

Průmyslové stavby

FAST-AG006Ak. rok: 2018/2019

Základní informace o navrhování průmyslových závodů od širších územně plánovacích vazeb, interakce bydliště a pracoviště, přes zastavovací plán průmyslového závodu, jednotlivé funkční zóny až po výrobní objekt, pracovní prostředí a interiér průmyslových staveb.

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, kterým je znalost typologie průmyslových staveb, role průmyslu v územním plánování, technologie, doprava a technická infrastruktura, skladování, průmyslový interiér, průmysl a životní prostředí.

Prerekvizity

Předmět částečně využívá znalostí získaných v předchozích typologických disciplínách. Jinak se jedná o samostatnou disciplínu s vlastní metodikou.

Korekvizity

V zásadě se jedná se samostatnou disciplínu s vlastní metodikou.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení. V seminářích je akcentována samostatná práce studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Rozbory realizovaných příkladů průmyslových závodů v grafické a písemné formě jako podmínka pro písemnou zkoušku.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Stručné dějiny průmyslové architektury
2. Průmysl a územní plánování
3. Zastavovací plán průmyslového závodu
4. Vliv technologie na koncept průmyslového závodu a objektu
5. Doprava a technická infrastruktura v průmyslovém závodě
6. Vybavenost závodu sociálně hygienickými a doplňkovými zařízeními
7. Skladování v průmyslu
8. Typologie konstrukcí používaných v průmyslové výstavbě
9. Pracovní prostředí a interiér průmyslových staveb
10. Rekonstrukce a nové využití průmyslových závodů (Ing.arch. Yvona Geržová)
11. Průmysl a životní prostředí
12. Zařízení pro malé a střední podnikání (Ing.arch. Yvona Geržová)
13. Průmyslová architektura – inspirace ostatních stavebních druhů

Cíl

Znalost typologie průmyslových staveb, průmysl a územní plánování, technologie, doprava a technická infrastruktura, skladování, průmyslový interiér, průmysl a životní prostředí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Stručné dějiny průmyslové architektury
2. Průmysl a územní plánování
3. Zastavovací plán průmyslového závodu
4. Vliv technologie na koncept průmyslového závodu a objektu
5. Doprava a technická infrastruktura v průmyslovém závodě
6. Vybavenost závodu sociálně hygienickými a doplňkovými zařízeními
7. Skladování v průmyslu
8. Typologie konstrukcí používaných v průmyslové výstavbě
9. Pracovní prostředí a interiér průmyslových staveb
10. Rekonstrukce a nové využití průmyslových závodů (Ing.arch. Yvona Geržová)
11. Průmysl a životní prostředí
12. Zařízení pro malé a střední podnikání (Ing.arch. Yvona Geržová)
13. Průmyslová architektura – inspirace ostatních stavebních druhů

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Analýza situace širších vztahů
2. Analýza zastavovacího plánu
3. Analýza technologie výroby ve vztahu k architektuře závodu
4. Analýza technologie výroby ve vztahu k architektuře závodu
5. Analýza skladování
6. Analýza skladování
7. Analýza sociálního programu závodu
8. Analýza sociálního programu závodu
9. Analýza konstrukčního systému
10. Analýza konstrukčního systému
11. Provozní schéma
12. Provozní schéma
13. Konečné hodnocení výsledků práce