Detail předmětu

Klimatologie

FAST-BS051Ak. rok: 2018/2019

Úvod, historie, základní meteorologické veličiny a způsoby jejich měření. Měření vybraných meteorologických veličin na vlastní. Meteorologické stanici FAST VUT. Zpracování a vyhodnocování naměřených dat. Klasifikace klimatu. Klima Evropy, ČR. Změna klimatu, globální oteplení a nečištění atmosféry.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny (VHK)

Výsledky učení předmětu

Základní znalosti z oboru meteorologie: hlavní meteorologické veličiny, měření a zpracování meteorologických dat. Klimatologie zaměřená na klima Evropy, ČR a změnu klimatu.

Prerekvizity

Základní znalosti z matematiky, fyziky, chemie, hydrologie, geografie

Korekvizity

Měření a vyhodnocování vybraných meteorologických veličin, jako např. srážky. Klimatické oblasti, zpracování dat.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Přednášky formou Power Point prezentace, doplněné ústním výkladem. Videodokumenty k vybraným tématům.
Cvičení - měření a vyhodnocování naměřených dat, výpočty, vytvoření a přednes Power Point prezentací na vybraná témata. On-line testy k vybraným tématům.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné absolvování předmětu musí student splnit následují podmínky:
- prezence ve cvičeních,
- prezentace vybraných témat,
- vypracování zadaných úloh, měření a vyhodnocení meteorologických dat,
- písemná zkouška a
- odevzdání prezentací.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Atmosféra Země: složení, vrstvy, vlastnosti
2. Tlak vzduchu: jednotky, normální tlak, vlastnosti, měření
3. Záření: energie záření, Slunce, záření a absorpce v atmosféře, vyzařování Země, měření
4. Teplota půdy, vody a vzduchu: jednotky, vlastnosti, měření
5. Vlhkost vzduchu: způsoby stanovení, jednotky, rozdělení v atmosféře
6. Výpar a transpirace: definice, výpar z půdy, vody a rostlin, měření a výpočet, hodnoty
7. Kondenzace vodních par: kondenzační jádro, hladina, kondenzace na povrchu země, v nízkých vrsvách atmosféry
8. Srážky: vznik a druhy, intenzita, měření a vyhodnocování
9. Oblačnost: oblaka, vodní obsah, klasifikace
10. Proudění v atmosféře: vznik, klasifikace, cirkulace v atmosféře, měření a vyhodnocování
11. Základní tlakové útvary, projevy počasí
12. Zemské klima, evropské klima, podnebí ČR
13. Změny klimatu, globální oteplování

Cíl

Přehled o hlavních meteorologických veličinách.
Základní znalosti o měření a zpracování vybraných meteorologických dat
Základní znalosti z klimatologie, se zaměřením na klima ČR a změny klimatu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor V , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor V , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor V , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Atmosféra Země: složení, vrstvy, vlastnosti
2. Tlak vzduchu: jednotky, normální tlak, vlastnosti, měření
3. Záření: energie záření, Slunce, záření a absorpce v atmosféře, vyzařování Země, měření
4. Teplota půdy, vody a vzduchu: jednotky, vlastnosti, měření
5. Vlhkost vzduchu: způsoby stanovení, jednotky, rozdělení v atmosféře
6. Výpar a transpirace: definice, výpar z půdy, vody a rostlin, měření a výpočet, hodnoty
7. Kondenzace vodních par: kondenzační jádro, hladina, kondenzace na povrchu země, v nízkých vrsvách atmosféry
8. Srážky: vznik a druhy, intenzita, měření a vyhodnocování
9. Oblačnost: oblaka, vodní obsah, klasifikace
10. Proudění v atmosféře: vznik, klasifikace, cirkulace v atmosféře, měření a vyhodnocování
11. Základní tlakové útvary, projevy počasí
12. Zemské klima, evropské klima, podnebí ČR
13. Změny klimatu, globální oteplování

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Historie meteorologické stanice v areálu FAST VUT v Brně. Meteorolgické přístroje. Témata prezentací.
2. ČHMÚ a jeho stanice. Vrstvy atmosféry Země - graf. Videodokument: Atmosféra Země. Prezentace vybraných témat.
3. Složení atmosféry. Znečištění atmosféry. Prezentace vybraných témat.
4. Měření a vyhodnocování tlaku vzduchu. Příklady, výpočty. Atlas podnebí ČR.
5. Teplota půdy, vody a vzduchu: typy teploměrů, vyhodnocování měření (výpočty, grafy).
6. Vlhkost vzduchu: měření, vyhodnocování měření (grafy).
7. Výpar a transpirace: měření, metody výpočtu. Prezentace vybraných témat.
8. Srážky: měření a vyhodnocování. Sníh. Prezentace vybraných témat.
9. Klasifikace oblaků - testy on line. Atlas oblaků. Prezentace vybraných témat.
10. Vítr - vyhodnocování naměřených dat. Měřící přístroje.
11. Meteorologická pozorování.
12. Klimadiagram. Změna klimatu - videodokument.
13. Hodnocení zimních období. Pranostiky o počasí.