Detail předmětu

Podnikový management

FAST-TV03Ak. rok: 2018/2019

Předmět je zaměřen na základní pojmy vedení a řízení.
Zabývá se identifikací principů a metod řízení.
Jsou definovány komunikační, rozhodovací, kontrolní procesy a efektivní manažerské návyky.
Jsou respektovány principy posloupnosti a vytváření synergie v týmové práci stejně, jako aktuální otázky vedení a řízení spolupracovníků ve stavebním podniku.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

♦ Pochopení a získání znalostí základních principů a vztahů v podnikové řídící práci ve stavebnictví.
♦ Návody k aplikaci manažerských základních návyků.
♦ Základní pojmy vedení a řízení.
♦ Nácvik komunikačních, rozhodovacích a kontrolních procesů.
♦ Aplikace principů a metod vedení a řízení.

Prerekvizity

Schopnost rozumět, mluvit a psát vyučovaným jazykem. Základní orientace v organizaci stavebního podniku.

Korekvizity

Vedení a řízení skupiny. Základy projektové práce s lidmi od tvorby, až po závěrečnou zprávu.

Doporučené volitelné složky programu

Výhodou (nikoliv povinností) jsou zkušenosti z reálné práce s lidmi, ve firmě, vedení jakékoliv skupiny, dětí a mládeže a podobně.

Doporučená nebo povinná literatura

Veber, J.: Management. Management Press, Praha, 2000. ISBN 978-80-7261-200-0. (CS)
Linkeschová D.: Educating Leading Managing. Konvoj Brno, 2003. ISBN 80-7202-052-1. (EN)
Linkeschová, D.: K otázkám managementu ve stavebnictví. CERM, Brno, 2005. ISBN 80-7204-396-X. (CS)
Donnelly, Gibson, Ivancevich: Fundamentals of Management. Irwin, 1995. (EN)
Covey, S.R.: Sedm návyků skutečně efektivních lidí. Management Press, Praha, 2011. ISBN 978-80-7261-241-3. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky, přednáškách, cvičeních, projektech, prezentacích i závěrečných zprávách.
Jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Je hodnocena aktivní prezence na cvičeních a práce v týmech.
Teoretické znalosti prověřuje písemný test a aplikaci ústní zkouška.
Písemná část – sada otázek zaměřených na všeobecné znalosti a jejich aplikace, limit pro postup k ústní části zkoušky 50%. Ústní část- doplněk k písemné zkoušce s cílem prokázat hlubší porozumění problematice.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Funkce a význam rozhodování a řízení v práci architekta a manažera stavebního podniku
2. Principy růstu a změny, efektivnost, paradigma
3. Efektivní návyky v práci vedoucího pracovníka
4. Pozitivní aktivita, význam sebeuvědomění, okruh vlivu a působnosti, Frankl a model svobody volby
5. Vedení a řízení, principy osobního vůdcovství, centrum zaměření, poslání, identifikace a potvrzení rolí a cílů
6. Řízení, organizace a plánovaní času, time management, priority, delegování pravomocí a odpovědnost
7. Lidské zdroje, budování a přetváření vztahů, vytváření týmů
8. Zvyšování efektivnosti organizace prostřednictvím spolupracovníků, paradigmata vzájemné závislosti
9. Principy vzájemné součinnosti, interpersonální vůdcovství, typy mezilidské součinnosti, dimenze jednání výhra-výhra, podpůrné systémy a procesy
10. Zásady účinné komunikace, empatické naslouchání, pochopení, zásady účinné prezentace
11. Synergie jako princip tvůrčí spolupráce, ocenění odlišností, tvořivost, brainstorming, analýza silového pole
12. Základní dimenze rozvoje osobnosti vedoucího pracovníka, rovnovážná obnova sil, kontinuita učení,
13-14. Aktuální otázky vedení a řízení současnosti

Cíl

Získání znalostí základních principů a vztahů v řídící práci a manažerských základních návyků.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-A magisterský navazující

    obor ARS , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný
    obor ARS , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Funkce a význam rozhodování a řízení v práci architekta a manažera stavebního podniku
2. Principy růstu a změny, efektivnost, paradigma
3. Efektivní návyky v práci vedoucího pracovníka
4. Pozitivní aktivita, význam sebeuvědomění, okruh vlivu a působnosti, Frankl a model svobody volby
5. Vedení a řízení, principy osobního vůdcovství, centrum zaměření, poslání, identifikace a potvrzení rolí a cílů
6. Řízení, organizace a plánovaní času, time management, priority, delegování pravomocí a odpovědnost
7. Lidské zdroje, budování a přetváření vztahů, vytváření týmů
8. Zvyšování efektivnosti organizace prostřednictvím spolupracovníků, paradigmata vzájemné závislosti
9. Principy vzájemné součinnosti, interpersonální vůdcovství, typy mezilidské součinnosti, dimenze jednání výhra-výhra, podpůrné systémy a procesy
10. Zásady účinné komunikace, empatické naslouchání, pochopení, zásady účinné prezentace
11. Synergie jako princip tvůrčí spolupráce, ocenění odlišností, tvořivost, brainstorming, analýza silového pole
12. Základní dimenze rozvoje osobnosti vedoucího pracovníka, rovnovážná obnova sil, kontinuita učení,
13-14. Aktuální otázky vedení a řízení současnosti

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do cvičení, zadání projektových kritérií a systém týmové práce pro architekty a stavební manažery.
2.- 13. Obsahem jednotlivých cvičení je práce každého týmu na vlastním projektu, jejich postupné provedení či prezentace a zpětná vazba od účastníků i učitele.
14. Odevzdání závěrečných zpráv a zápočty.