Detail předmětu

Ekonomika stavebního podniku

FAST-HV52Ak. rok: 2018/2019

Řízení výroby ve stavebním podniku
Efektivnost podnikové stavební činnosti
Plánování ve stavebním podniku. Podniková evidence a informace.
Kontrola podnikové činnosti s uplatněním řídících systémů.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Získání znalostí o jednotlivých základních disciplínách podnikové ekonomiky se zaměřením na stavební výrobu. Schopnost se orientovat v podnikové ekonomice stavební výroby a v oceňování s ohledem na podmínky stavebního trhu. Získání základních dovedností zejména v oblasti smluvních vztahů, zhotovitel, objednatel, mzdové, financování, daňové a investic ve stavebním podniku. Schopnost sestavit stavební rozpočet pro ocenění stavebního díla. Schopnost sestavit jednotkovou cenu stavebních prací pomocí kalkulace nákladů a zisku. Schopnost se orientovat ve stavebnictví a získávat informace o finančních zdrojích pro stavební investice.

Prerekvizity

Znalosti z pracovního inženýrství a základů kalkulace nákladů a tvorby cen ve stavebnictví, podnikových financí a účetnictví.

Doporučená nebo povinná literatura

MARKOVÁ,Leonora a kol.: Principles of economy of building firm. Brno: CERM, s.r.o., 2002. ISBN 80-214-2179-7. (CS)
MARKOVÁ, Leonora: Základy ekonomiky stavebnictví. Brno: CERM, s.r.o., 2009. ISBN 978-80-7204-623-2. (CS)
Související platná legislativa. 0. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou praktických cvičení a samostudia. Účast na cvičeních je povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení dovedností je ve cvičeních a to docházkou a pomocí písemného testu s příklady výpočtů ekonomických ukazatelů a oceňování.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Získání schopnosti řízení výrobních nákladů ve stavebním podniku s využíváním řídících systémů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-GK magisterský navazující

    obor GD , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný
    obor G , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.–3.Náklady v podniku, teorie nákladů
4.–5.Materiálové hospodářství
6.Mzdy a pracovní síla
7.Pracovní stroje a zařízení
8.Efektivnost podnikové činnosti
9.–10.Plánování
11.-12.Základní atributy Controllingu ve stavebním podniku
13.Základní atributy Benchmarkingu ve stavebním podniku. Podniková evidence