Detail předmětu

Semestrální práce

FEKT-BPC-BSEAk. rok: 2020/2021

Samostatná technická práce studenta řešící jím vybraný problém z nabídky zadání na oboru Biomedicínská technika a bioinformatika. Téma projektu se vybírá na počátku zimního semestru daného akademického roku a může být odvozeno od budoucího tématu bakalářské práce.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- samostatně realizovat technický projekt,
- vytvořit k projektu technickou zprávu,
- projekt obhájit před odbornou komisí.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni dosavadní bakalářské etapy studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Podle tématu projektu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Semestrální projekt hodnotí odborná komise.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Zpracování individuálního technického projektu, který je koncipován jako úvodní část bakalářské práce. Na semestrální projekt navazuje předmět Bakalářská práce v letním semestru.

Cíl

Cílem předmětu je zpracování úvodní studie samostatné technické práce studenta vybrané z nabídky oboru.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola je založená na pravidelných individuálních konzultacích studenta s vedoucím práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-BTB bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning