Detail předmětu

Speciální metodika soudního inženýrství - analýza silničních nehod

ÚSI-DSE01Ak. rok: 2018/2019

Předmět je zaměřen na základní disciplíny, které jsou využívány při analýze silničních nehod. Dále se předmět zabývá aplikací speciálních disciplín, tj. dynamikou kolizních jevů, zrakovým vnímáním řidiče, soudním lékařstvím, biomechanikou a kriminalistikou.

Výsledky učení předmětu

Schopnost základní orientace v oborech a jejich propojení, jenž jsou využívány v multidisciplinárním oboru jakým je analýza silničních nehod a schopnost analyzovat jednoduchý nehodový děj.

Prerekvizity

Obecná metodika soudního inženýrství

Doporučená nebo povinná literatura

BRADÁČ, A a kol. Soudní inženýrství. AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM s.r.o. Brno, 1997
BRADÁČ, A. a kol. Znalecký standard č. II. Ministerstvo spravedlnosti ČR , 1990
PEŘINA, J. a kol. Znalecký standard č. V. Ministerstvo spravedlnosti ČR , 1991
BRADÁČ, A. a kol. Znalecký standard č. III a IV. Ministerstvo spravedlnosti ČR , 1990
Časopis: Soudní inženýrství (Forensic Engineering), AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM s.r.o., Brno, 2007
BURG, H., MOSER, A. Handbuch der Verkehrsunfall-Rekonstruktion, VIEWEG, 2. vydání 2009 (CS)
HUGEMANN, W. a kol. Unfallrekonstruktion 1, 2, Schönbach - Druck GmbH, 1. vydání, 2007 (CS)
PROCHOVSKI, L., UNARSKI, J., WACH, W., WICHER, J. Pojazdy samochodove - Podstawy rekonstrukcji wypadków drogowych. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Lacznosci, 2008 (CS)
VIRTUAL CRASH verze 3.0, www.vcrash3.com, 2014 (CS)
PC-CRASH verze 9.1, www.dsd.at, 2012 (CS)

Způsob a kritéria hodnocení

Písemná zkouška, které předchází zpracování samostatné práce a ústní odborná rozprava.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základy mechaniky při analýze nehod.
2. Znalecký experiment resp. vyšetřovací pokus pro zajištění podkladů k analýze dopravní nehody.
3. Výpočty ve znaleckém posudku, vyhodnocování výsledků měření, přenášení chyb (rozmezí) vstupních hodnot ve výpočtech; metody soudně znalecké analýzy (metoda zpětného odvíjení děje, metoda zužování mezí, analýza dějů v čase a prostoru, soudně inženýrská komparace, analýza havárií).
4. Dílčí postupy a metody analýzy (příčné přemisťování vozidla, zjišťování nárazové resp. ekvivalentní energetické rychlosti.
5. Početní analýza střetu vozidel.
6. Grafická analýza střetu (DRHI, MDRHI, kontrola točivostí, metoda rhomboidního řezu a energetického prstence).
7. Analýza typických nehod (nehody s chodci, střety vozidel, nehody jízdních souprav, vč. analýzy možností vjetí protijedoucího vozidla mezi tažné vozidlo a přívěs resp. mezi nápravy.
8. Názvosloví a analýza nehod jízdních kol a motocyklů.
9. Vyjetí vozidla v oblouku, aquaplaning, analýza polohy posádky ve vozidle, přednost v jízdě, snížená schopnost k jízdě, nehody při světelné signalizaci, technická závada jako příčina nebo důsledek nehody (po jednotlivých skupinách vozidla).
10. Systémová analýza silniční nehody (systém dopravní nehody, jeho prvky resp. subsystémy, názvosloví a veličiny používané při analýze nehod, jejich jednotky, způsoby zjištění hodnot).
11. Vybrané vlastnosti jednotlivých prvků nehodového systému, důležité pro analýzu nehody.
12. Výpočetní programy pro analýzu silničních nehod.
13. Znalecký posudek o příčinách a průběhu silniční nehody.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit posluchače s vybranými statěmi z matematiky a fyziky, ze soudního lékařství, z biomechaniky a kriminalistiky. Cílem je dále získání zkušeností s aplikací fyzikálních zákonů na konkrétní řešené dílčí úlohy a poté jejich využití při komplexní analýze nehodového děje.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DSoIK doktorský

    obor SOI , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

  • Program DSoIP doktorský

    obor SOI , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor