Detail předmětu

Síťové technologie Microsoft Windows

FIT-IW3Ak. rok: 2018/2019

IPv4, IPv6, DHCP, DNS, NAT, routing, Windows Firewall, multicasting. Služby a protokoly SMTP, NNTP a POP3. PKI: certifikační autorita, EFS, šifrování emailu, certifikáty pro IIS (HTTPS). IPSec a VPN (PPTP a L2TP), RADIUS (IAS). Remote Desktop Services. Network Access Protection.
Active Directory: sites, services, replikace, Global Catalog, typy doménových skupin, struktura databáze a LDAP, directory partitions a jejich replikace, integrace DNS a NetBIOS. Softwareové instalace (Service Pack, Office + Office Resource Kit). WDS.
SQL Server: instalace, systémové a uživatelské databáze, typy objektů (tabulky, view, stored procedure, funkce), primární a cizí klíče, SQL Query Analyzer, Enterprise Manager, Network Libraries, MSDE, zabezpečení: uživatelé a loginy, vnitřní struktura databáze (transakce a logy, locky, databázové soubory, zálohování a obnova databází, systémové tabulky), replikace databází, monitorování serveru, DTS.

Výsledky učení předmětu

Schopnost samostatně implementovat, spravovat a řešit problémy v oblasti síťových technologií na bázi MS Windows.
Obecné porozumění problematice počítačových sítí a jejich administrace

Prerekvizity

Úspěšné absolvování předmětů IW1 a IW2.

Doporučená nebo povinná literatura

 • Microsoft Learning - Windows Server
  https://www.microsoft.com/learning/en/us/windows-server-certification.aspx
 • Dan Holme et al.: MCTS Self-Paced Training Kit (Exam 70-640): Configuring Windows Server 2008 Active Directory (2nd Edition), ISBN: 9780735651937
 • Tony Northrup and J.C. Mackin: MCTS Self-Paced Training Kit (Exam 70-642): Configuring Windows Server 2008 Network Infrastructure (2nd Edition), ISBN: 9780735651609
 • Orin Thomas and Ian McLean: MCITP Self-Paced Training Kit (Exam 70-646): Windows Server 2008 Server Administrator (2nd Edition), ISBN: 9780735649095
 • William R. Stanek: Mistrovství v Microsoft Windows Server 2008, ISBN: 9788025121580
 • William R. Stanek: Windows Server 2012 Pocket Consultant, ISBN: 9780735666337
 • William R. Stanek: Windows Server 2012 Inside Out, ISBN: 9780735666313
 • Microsoft Learning - MS SQL Server
  http://www.microsoft.com/learning/en/us/sql-certification.aspx
 • Mike Hotek: MCTS Self-Paced Training Kit (Exam 70-432): Microsoft SQL Server 2008 - Implementation and Maintenance, ISBN: 9780735626058
 • William R. Stanek: Microsoft SQL Server 2012 Pocket Consultant, ISBN: 9780735663763


Způsob a kritéria hodnocení

Všechny formy výuky jsou nepovinné.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

  Osnova přednášek:
  1. Routing, DHCP, Windows Firewall
  2. rozdíl mezi ICS a NAT, NAT, RIP, WDS, OPSF, DNS, (WINS)
  3. Certifikáty, certifikační autorita, EFS, šifrování emailu,
  4. Remote Access Connection, autorizace, RADIUS (IAS), demand-dial routing
  5. IPSec a VPN (PPTP a L2TP), Služby a protokoly SMTP, NNTP a POP3.
  6. Active Directory: úvod, struktura, role
  7. Active Directory: účty, skupiny
  8. Active Directory: trusty, replikace
  9. Active Directory: kerberos, LDAP
  10. SQL Server: Instalace, systémové a uživatelské databáze, typy objektů (tabulky, view, stored procedure, funkce), primární a cizí klíče, SQL Query Analyzer
  11. SQL Server: Enterprise Manager, Network Libraries, MSDE, zabezpečení: uživatelé a loginy
  12. SQL Server: Vnitřní struktura databáze (transakce a logy, locky, databázové soubory, zálohování a obnova databází, systémové tabulky),
  13. SQL Server: Replikace databází, monitorování serveru, DTS.

Cíl

Získat podrobné znalosti o síťovém
prostředí Microsoft Windows. Osvojit si v praxi teorii počítačových sítí a
operačních systémů. Implementovat a spravovat a řešit problémy v oblasti
síťových a serverových technologií na bázi Microsoft
Windows Server 2016
. Dále pak získat základní
znalosti ze správy SQL Serveru.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Všechny formy výuky jsou nepovinné. Cvičení lze nahradit v libovolném jiném termínu, nemůžeme vám však garantovat volné místo. V případě potřeby se obraťte na cvičícího nebo garanta. Minimum ze zkoušky provedené v teoretické i praktické formě je 10 bodů z 60-ti možných. 

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení na počítači

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning