Detail předmětu

Semestrální projekt

FIT-ITTAk. rok: 2018/2019

Studenti obdrží individuální zadání projektů z různých oblastí informačních technologií a samostatně je řeší pod vedením odborných vedoucích. Studenti se zaměří na analýzu problému, návrh jeho řešení, ověřování správnosti řešení, realizaci, dokumentaci a obhajobu projektu. Studenti postupují podle pokynů obsahujících požadavky na obsah, rozsah a uspořádání projektu. Předmět je zakončen odbornou rozpravou s vedoucím projektu, popřípadě před komisí, která je složena z pedagogů fakulty přizvaných vedoucím projektu.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Student získá samostatnost v analýze problému, návrhu jeho řešení, ověřování správnosti řešení, realizaci, dokumentaci a obhajobě projektu.

Prerekvizity

Znalosti z širokého rozsahu základů informačních technologií.

Doporučená nebo povinná literatura


Způsob a kritéria hodnocení

Průběžné konzultace s vedoucím projektu.
Podmínky zápočtu:
Obhájení výsledků studijní fáze a rozpracovaného řešení zadaných položek, a obhájení jasně formulovaných úkolů pro další zpracování projektu a jeho dokončení, a to za nejméně 50 bodů, které pak vedou na "započteno".

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Osnovy výuky

  Cíl

  Cílem předmětu je úvod do samostatné tvůrčí práce studentů při vytváření technického díla a jeho dokumentace.

  Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program IT-BC-3 bakalářský

   obor BIT , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  Typ (způsob) výuky

   

  Projekt

  52 hod., povinná

  Vyučující / Lektor