Detail předmětu

Projektová praxe 3

FIT-IP3Ak. rok: 2018/2019

 • Předpokládá se zapojení studentů, kteří úspěšně absolvovali druhý ročník studia, a byli úspěšní v předmětu IP2.
 • Vedoucím ústavu určení školitelé na začátku zimního semestru seznámí studenta s upřesněním cílů, kterého se má při řešení dosáhnout.
 • Školitel bude zodpovědný za kontrolu aktivity studenta.
 • Výsledky učení předmětu

  Student získá schopnosti samostatně řešit individuální projekt z praktické oblasti, popsat řešení a samostatně projekt obhájit.

  Způsob a kritéria hodnocení

  Student pracuje na přiděleném úkolu podle pokynů svého školitele. V průběhu řešení se předpokládají pravidelné konzultace studenta se školitelem.
  Podmínky zápočtu:
  Podle pokynů školitele odevzdá student písemnou zprávu ve formě technické zprávy (lze nahlédnout na doporučení pro psaní technických zpráv SP, BP a DP) školiteli o rozsahu nejméně 10 normostran (tj. text kapitol "Úvod -- Závěr"). Vedení příslušného ústavu vyhlásí "den_ústavního_semináře/ den_pro_obhajoby", kde studenti před komisí složené z pracovníků daného ústavu a hostů budou obhajovat (předpokládá se vystoupení včetně odborné rozpravy v délce ~15 minut) dosažené výsledky za LS. Na základě kvality technické zprávy, obhajoby a úrovně odborné rozpravy bude na návrh školitele stanoveno hodnocení v rozsahu 0-100 bodů. Zápočet bude studentovi udělen při získání alespoň 50 bodů.

  Jazyk výuky

  čeština, angličtina

  Osnovy výuky

   Osnova ostatní - projekty, práce:
   1. Individuální projekt podle zadání a pokynů školitele.

  Cíl

  Seznámit vybrané talentované studenty bakalářského studia se základy výzkumné práce řešením projektů některých výzkumných a vývojových skupin na fakultě pod odborným vedením řešitele projektu (školitele).

  Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky


  • Průběžné konzultace se školitelem
  • Písemná zpráva v rozsahu nejméně 10 normostran
  • Obhajoba na ústavním semináři v délce 15 minut

  Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program IT-BC-3 bakalářský

   obor BIT , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný

  Typ (způsob) výuky

   

  Projekt

  52 hod., povinná

  Vyučující / Lektor

  Osnova

  1. Individuální projekt podle zadání a pokynů školitele.