Detail předmětu

Počítačové komunikace a sítě

FIT-IPKAk. rok: 2018/2019

Koncepce Internetu a model Internetu. Referenční model ISO/OSI. Protokoly TCP, UDP, IP. Adresování v počítačových sítích (lokální a Internet). Směrování v Internetu. Multicasting v Internetu. Přepínání a přepínače. Principy spolehlivého přenosu dat. Propojování sítí. Vícenásobný přístup. Správa chyb. Komunikační služby a protokoly. Bezdrátové a mobilní sítě a protokoly. Bezpečnost v počítačových sítích. Programování síťových aplikací.

Výsledky učení předmětu

Student porozumí základním koncepcím a principům počítačových komunikací a sítí a získá informovanost o komunikačních funkcích a jejich realizaci v běžných počítačových sítích. Student se naučí pracovat s dostupnou dokumentací a standardy, které detailně popisují specifikaci komunikačních protokolů. Student se naučí implementovat síťové aplikace.

Prerekvizity

Schopnost programovat a znalost programovacího jazyka C/C++. Znalost prostředí operačních systémů.  

Doporučená nebo povinná literatura

 • Kurose J.F., Ross K.W.: Computer Networking, A Top-Down Approach Featuring the Internet (6th edition). Addison-Wesley, 2012.
 • Lydia Parzial, et al.:TCP/IP Tutorial and Technical Overview, IBM Redbooks, 2006.

Způsob a kritéria hodnocení

 • Opravený projekt č.1 - 20 bodů 
 • Opravený projekt č.2 - 20 bodů
 • Závěrečná písemná zkouška - 60 bodů 

Podmínky zápočtu:
Získání alespoň 15 bodů z hodnocení za semestr.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Osnovy výuky

  Osnova přednášek:
  1. Počítačové sítě a Internet
  2. Aplikační vrstva
  3. Programování síťových aplikací
  4. Transportní vrstva
  5. Síťová vrstva, IPv4, DHCP, NAT
  6. Multicast
  7. Směrování         
  8. IPv6 a přechodové mechanismy
  9. Lokální sítě, Ethernet
  10. Bezdrátové a mobilní sítě
  11. Bezpečnost v počítačových sítích
  12. Konfigurace počítačové sítě 
  13. Analýza síťového provozu

  Osnova ostatní - projekty, práce:
  1. Programování klient-server komunikace
  2. Implementace síťové aplikace

Cíl

Porozumět základním koncepcím a principům počítačových komunikací a sítí; být informován o komunikačních funkcích a jejich realizaci v běžných počítačových sítích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrolovanou výukou jsou 2 hodnocené projekty a závěrečná zkouška.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Počítačové sítě a Internet
 2. Aplikační vrstva
 3. Programování síťových aplikací
 4. Transportní vrstva
 5. Síťová vrstva a adresování
 6. Protokoly síťové vrstvy
 7. Multicast
 8. Směrování v lokálních sítích
 9. Směrování v Internetu
 10. Sítová komunikace v datových centrech
 11. IPv6 a přechodové mechanismy
 12. Lokální sítě, Ethernet
 13. Bezdrátové a mobilní sítě

Projekt

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Programování klient-server komunikace
 2. Implementace síťové aplikace