Detail předmětu

Angličtina 2: mírně pokročilí 2

FIT-BAN2Ak. rok: 2018/2019

Předmět je zaměřen na základní gramatiku: časy, věty časové a podmínkové, infinitiv, členy,nepřímou řeč, atd. Rozvíjí se slovní zásoba a výrazové prostředky pro běžnou komunikaci v každodenních situacích, psaní dopisů, interview, životopis, vyplňování formulářů. Při práci s technickými texty se studenti seznámí se základní odbornou terminologií.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti si osvojí gramatiku a slovní zásobu a výrazové prostředky pro běžnou komunikaci a písemný projev, a seznámí se se základní odbornou terminologií.

Prerekvizity

Úspěšné absolvování předmětu BAN1, nebo získání "21 - 30" bodů ve vstupním testu.

Doporučená nebo povinná literatura

Samostatná domácí příprava:materiály v IS (EN)

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočtový test: 24 - 40 bodů.
Zkouška:

 • poslech s porozuměním: 15 - 30 bodů,
 • čtení s porozuměním: 15 - 30 bodů.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Osnovy výuky

  Osnova numerických cvičení:
  1. Unit 7: Předpřítomný čas prostý ve srovnání s minulým časem prostým. Vyjadřování souhlasu a nesouhlasu.
  2. Unit 7: Procvičení předpřítomného času prostého. Popis grafů. Charakteristika firem.
  3. Unit 8: Způsobová slovesa, vysvětlení a základní procvičení. Tvoření slov a práce se slovníkem.
  4. Unit 8: Procvičení způsobových sloves. Národnosti a odlišné kultury. Reakce na pozvání.
  5. Opakování: Unit 5 - Unit 8.
  6. Unit 9: Předpřítomný čas prostý a průběhový. Pevná slovní spojení. Nabídky a žádosti.
  7. Unit 10: Procvičení předpřítomných časů. Zopakování budoucího času. Získávání informací.
  8. Unit 10: Podmínkové věty prvního typu. Předložky místa. Věk a lidstvo.
  9. Unit 11: Procvičení podmínkových vět prvního typu. Podmínkové věty druhého typu. Popis měst.
  10. Unit 11: Podmínkové věty druhého typu, procvičení. Společenské fráze.
  11. Unit 12: Trpný rod: přítomný čas prostý, minulý čas prostý, předpřítomný čas, čas budoucí. Tvoření slov.
  12. Unit 12: Procvičení trpného rodu. Poděkování za pohostinnost, loučení. Opakování, shrnutí.
  13. Semestrální test.

Cíl

Cílem zakončovacího předmětu pro mírně pokročilé studenty je rozšiřování slovní zásoby a znalosti gramatiky a rozvíjení čtyř základních jazykových dovedností: čtení, psaní, mluvení a poslechu. Studenti se seznámí se základní odbornou terminologií.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

75% účast ve výuce, plnění zadání.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova


 1. Unit 7: Předpřítomný čas prostý ve srovnání s minulým časem prostým. Vyjadřování souhlasu a nesouhlasu.
 2. Unit 7: Procvičení předpřítomného času prostého. Popis grafů. Charakteristika firem.
 3. Unit 8: Způsobová slovesa, vysvětlení a základní procvičení. Tvoření slov a práce se slovníkem.
 4. Unit 8: Procvičení způsobových sloves. Národnosti a odlišné kultury. Reakce na pozvání.
 5. Opakování: Unit 5 - Unit 8.
 6. Unit 9: Předpřítomný čas prostý a průběhový. Pevná slovní spojení. Nabídky a žádosti.
 7. Unit 10: Procvičení předpřítomných časů. Zopakování budoucího času. Získávání informací.
 8. Unit 10: Podmínkové věty prvního typu. Předložky místa. Věk a lidstvo.
 9. Unit 11: Procvičení podmínkových vět prvního typu. Podmínkové věty druhého typu. Popis měst.
 10. Unit 11: Podmínkové věty druhého typu, procvičení. Společenské fráze.
 11. Unit 12: Trpný rod: přítomný čas prostý, minulý čas prostý, předpřítomný čas, čas budoucí. Tvoření slov.
 12. Unit 12: Procvičení trpného rodu. Poděkování za pohostinnost, loučení. Opakování, shrnutí.
 13. Semestrální test.