Detail předmětu

Němčina pro obchodní praxi 1

FP-NOP1Ak. rok: 2018/2019

Kurz navazuje na obecný jazyk studovaný na střední škole. Vyžaduje velmi dobrou znalost obecného jazyka minimálně na středně pokročilé úrovni. Předmět je zaměřen na charakteristické struktury odborné hospodářské komunikace. Poskytuje studentům příslušnou slovní zásobu a dovednosti nezbytné pro komunikaci daného zaměření.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Předmět je zaměřen na prohloubení jazykových dovedností studentů, které jsou nezbytné pro odbornou komunikaci s použitím relevantní slovní zásoby. Seznámí je se základní ekonomickou terminologií a umožní jim porozumět jednodušším ekonomickým textům.

Prerekvizity

Předmět je určen pro studenty s jazykovými znalostmi a dovednostmi na středně pokročilé úrovni (A2 - B1 SERR).

Doporučená nebo povinná literatura

Studijní opory:http://www.kj.fme.vutbr.cz/studopory/de/grammar/mluvnice.pdf (CS)
Materiály ÚJ FSI VUT v Brně. (CS)
Studijní opory:http://www.kj.fme.vutbr.cz/studopory/de/topics/Geschaftskontakte.pdf (DE)
Studijní opory ke kurzu: www.vutbr.cz/elearning. (CS)
Studijní opory: http://www.kj.fme.vutbr.cz/studopory/de/topics/Geschaftskorrespondenz.pdf (DE)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou praktických jazykových cvičení s důrazem na nácvik jazykových dovedností a rozvíjení slovní zásoby. Doplňuje je samostatná práce studentů v elearningovém prostředí moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Udělení zápočtu je podmíněno aktivní účastí ve cvičeních ve smyslu podmínek uvedených ve vymezení kontrolované výuky, splněním úkolů vyplývajících z průběžné kontroly studia a absolvováním písemného zápočtového testu s hodnocením min. 50%.Zápočtový test má jeden řádný termíny.

Jazyk výuky

němčina

Osnovy výuky

1. Vorstellung
2. Hochschulstudium
3. Lebenslauf
4. Bewerbung
5. Offizielle Briefe und E-Mails
6. Kontaktaufnahme
7. Kommunikation in der Firma – Computer
8. Internet
9. Geschäftsreisen
10. Hotel
11. Geschäftsessen
12. Transport – Auto, Wetter, Verkehrmeldungen
13. Zápočtový test

Cíl

Rozvíjení všech jazykových dovedností (poslech, čtení, mluvení, psaní) s důrazem na osvojení terminologie a specifických struktur odborného jazyka, schopnost porozumění odborným hospodářským textům a komunikace o odborných tématech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Prezence ve cvičení je systematicky kontrolována. Formy nahrazení zameškané výuky stanoví vyučující individuálně.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR magisterský navazující

    obor MGR-PFO , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor