Detail předmětu

Diplomní seminář

FP-BdisPDAk. rok: 2018/2019

Obsahem předmětu je zpracování bakalářské práce na vybrané téma dle stanovených cílů, obsahu, metod a postupu řešení.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti jsou schopni analyzovat a systematicky shromažďovat data a informace potřebné k řešení problému. A na základě těchto analýz navrhovat ucelená řešení použitelná v praxi.

Prerekvizity

Úspěšné absolvování semináře k bakalářské práci. Výběr problematiky bakalářské práce a vedoucího bakalářské práce.

Doporučená nebo povinná literatura

ISO norma 690 (CS)
Literatura dle doporučení vedoucího bakalářské práce

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Individuální konzultace s vedoucím bakalářské práce.

Způsob a kritéria hodnocení

Bakalářská práce.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Předmět je konzultován v konzultačních hodinách vedoucího BP.
Dílčí výstupy předmětu jsou konzultovány v konzultačních hodinách vedoucího Diplomové práce.

Cíl

Předmět je zaměřen na vypracování bakalářské práce dle stanovených cílů, obsahu a metod postupu řešení. Studenti na základě získaných teoretických poznatků řeší konkrétní praktické problémy z praxe.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Dílčí části bakalářské práce: Vymezení problému, stanovení cílů, metod a postupu řešení. Nejnovější teoretické poznatky k řešené problematice. Analýza současného stavu. Návrh řešení a případných opatření.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-EPM , 3. ročník, letní semestr, 16 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Diplomový seminář

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor