Detail předmětu

Úvod do materiálových věd a inženýrství

FP-BumvPAk. rok: 2018/2019

Kurz seznamuje studenty se základními znalostmi o vnitřní stavbě technických materiálů, fázovém složení a dává do souvislosti jejich chemické složení, strukturu i užitné vlastnosti. Současně uvádí přehled základních technolgií používaných při zpracování technických materiálů ve strojírenské praxi.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají přehled o podstatě fyzikálně chemických procesů, které se rozhodující měrou podílejí na komplexu užitných vlastností materiálů a technologiích jejich zpracování. Tyto znalosti jsou nezbytné pro představu o používání materiálů ve strojírenské praxi.

Prerekvizity

Základní znalosti ze středoškolské fyziky a chemie.

Doporučená nebo povinná literatura

Ptáček, L. a kol.: Nauka o materiálu I. CERM, Brno, 2003 (CS)
Ptáček, L. a kol.: Nauka o materiálu II. CERM, Brno, 2002 (CS)
ASKELAND,D.R., PHULÉ,P.P.: The Science and Engineering of Materials, 1993 (CS)
PTÁČEK L., A KOLEKTIV. Nauka o materiálu I. CERM, Brno, 2003. (CS)
Ptáček, L. a kol.: Nauka o materiálu II. CERM, Brno, 2002 (CS)
PLUHAŘ, J., KORITTA, J. Srojírenské materiály. SNTL/ALFA, Praha, 1977. (CS)
PLUHAŘ, J., A KOLEKTIV. Nauka o materiálech, SNTL, Praha, 1989. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu. Základní podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní absolvování všech cvičení, zpracování protokolů ze cvičení podle pokynů učitele.
Zkouška se skládá z části písemné a ústní. V písemné části zkoušky student zpracuje otázky z témat, která jsou součástí obsahové náplně předmětu. Při ústní zkoušce student zodpoví dotazy týkající se písemné části a další doplňující otázky zkoušejícího.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem studia tohoto předmětu je osvojit si základní znalostí o technických materiálech a získat souvislostí mezi jejich chemickým složením, vnitřní strukturou a užitnými vlastnostmi. Náplň předmětu poskytuje studentům přehled o technologiích zpracování materiálů používaných v průmyslové praxi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Zameškaná výuka v rámci cvičení bude nahrazena po dohodě s příslušným vyučujícím.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-EPM , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratoře a ateliéry

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor