Detail předmětu

Interaktivní elektronika v praxi 1

FEKT-PIE1Ak. rok: 2018/2019

Seznámení s prostředím Pure Data (PD), využití existujících PD patchů, aplikace prostředí Pure Data při zpracování externích podnětů, tvorba vlastního interaktivního díla.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- využít existující komplexní Pure Data "patche" (Live Builder, Loopool, RRadical),
- kategorizovat a využít v prostředí Pure Data externí podněty,
- využít abstrakcí jako stavebních bloků sdílených mezi více interaktivními programy,
- využít komunikaci počítačovou sítí mezi systémy Pure Data a MAX/MSP.

Prerekvizity

Jsou požadovány základy práce na PC a znalost principů hudební elektroniky.

Doporučená nebo povinná literatura

KAVAN, Jan. Pure Data: platforma pro tvorbu interaktivního díla. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2013. ISBN 8074600335, 234 stran. (CS)
Miller Puckette: Theory and Techniques of Electronic Music, online: http://crca.ucsd.edu/~msp/techniques.htm. (EN)
Fränk Zimmer: bang. Pure Data (1. International PD-Convention Graz), ISBN: 3936000379, Wolke Verlagsges, 175 stran. (EN)
Syrový, Václav: Hudební akustika, AMU, 2003, ISBN: 8073319012 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Cvičení mají charakter práce s programem Pure Data a realizace vlastních projektů v tomto programu. Účast na cvičeních je kontrolovaná.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Zápočet je udělen za vypracování individuálního projektu v prostředí Pure Data.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.-3. Přehled existujících komplexních Pure Data "patchů" s akcentací nejrozšířenějších (Live Builder, Loopool, RRadical)
4.-6. Práce s externími podněty a jejich kategorizace. Získávání různých druhů vstupů od vizuálních přes hudební či zvukové až po parametr času.
7.-9. Využití abstrakcí jako stavebních bloků sdílených mezi více interaktivními programy.
10.-12. Základy komunikace počítačovou sítí mezi systémy Pure Data a MAX/MSP.
13. Seznámení s prostředím GEM pro tvorbu interaktivní vizualizace na platformě PD.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s prostředím Pure Data a jeho využitím v oblasti interaktivní elektroniky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pro získání zápočtu je nutné zpracovat individuální projekt v prostředí Pure Data. Další formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AUDIO-P magisterský navazující

    obor P-AUD , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor