Detail předmětu

Design and operation of complex systems

FEKT-NNPSAk. rok: 2018/2019

Požadavky kladené na specializovaná diagnostická centra,centra neodkladné péče,monitorovací sytémy pro ŽP. Projektování sestav diagnostických a terapeutických systémů, měřicích komplexů pro ŽP.Technická kompatibilita systémů,distribuované systémy. Využití mikroprocesorů pro měření,řízení a přenos dat.Principy autodiagnostiky.Programové prostředky pro plánování terapie a statistické zpracování dat ŽP.Elektromagnetická kompatibilita v klinických podmínkách.Ochrana zdraví před účinky elektromagnetických pol a ionizujícího záření. Spolehlivost zařízení a systémů.

Výsledky učení předmětu

Poznatky z projektování komplexních systémů a specializovaných center ve zdravotnictví i ŽP.Technické i hygienické normy provozu. Požadavky na spolehlivost systémů.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Bronzino,J.D. et al: The biomedical engineering handbook. CRC Press,Boca Ranton 2000
Kline,I. et al: Handbook of biomedical engineering. Academic Press,San Diego 1988
Vaculíková,P. a kol.: Elektromagnetická kompatibilita elektrotechnických systémů.Grada Publishing,Praha 1998
Rozman J.a kol.: Elektronické přístroje v lékařství.Academia,Praha 2005- v tisku.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Seznámení s požadavky kladenými na přístrojové vybavení specializovaných diagnostických center,středisek neodkladné péče a monitorovací systémy ŽP.Projektování distribuovaných systémů. Spolehlivost systémů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-MN magisterský navazující

    obor MN-BEI , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor