Detail předmětu

Semestral Project

FEKT-NM2TAk. rok: 2018/2019

Samostatné řešení odborného problému, na který zpravidla navazuje téma diplomové práce. Téma projektu se vybírá z nabídky oboru telekomunikační a informační technika na počátku zimního semestru daného akademického roku.

Výsledky učení předmětu

Student zpracuje odborné téma jako samostatnou odbornou práci vybranou z nabídky oborového ústavu.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni dosavadní etapy magisterského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Individuální dle tématu projektu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Cílem předmětu je zpracování samostatné odborné práce studenta vybrané z nabídky oborového ústavu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-MN magisterský navazující

    obor MN-TIT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Ateliér

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor