Detail předmětu

Macroeconomics

FEKT-NMAEAk. rok: 2018/2019

Předmět vede k pochopení chování ekonomiky jako celku. Objasňuje vztahy
mezi trhy výrobků a služeb, práce a aktiv dané ekonomiky, dále ovlivnění
spotřeby, investice, míry inflace a nezaměstnanosti, měření výstupu ekonomiky a jeho dlouhodobému růstu, otázky konjunktur a recesí, dále fiskální a monetární politiku, nabídku peněz, státní rozpočet, úrokové míry, národní dluh, faktury změn mezd a cen a jiné ekonomické problémy současné doby.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student bude schopen:
pochopit teorii a principy makroekonomie,
pochopit funkci mechanismu národní ekonomiky a její rovnováhy, propojení národní ekonomiky se světovou a jejich vliv na lokální zájmy a dosažení klíčových manažerských cílů,
pochopit provádění manažerských úkolů v rámci národní ekonomiky,
zpracovat analytické a syntetické manažerské informace o národní ekonomice pro klíčová manažerská rozhodnutí,
kriticky a analyticky myslet v procesu řízení při operativním a strategickém rozvoji obchodních aktivit v národní i světové ekonomice.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

I. Groligová - Makroekonomie, FP VUT, Brno 1999, 97s.
J. Frait, R. Zedníček - Makroekonomie, EF Ostrava 1994, 179s.
L. Rusmichová, J. Soukup a kol.- Makroekonomie, VŠE Praha, 1992, 210s.
K.Fuchs, A.Slaný - Ekonomie - Základy makroekonomie, MU Brno, 1993, 121s.
R.Holman - Ekonomie, Praha 1999, 726s.
Samuelson, P.A., Nordhaus, W.D.- Ekonomie, 13 vyd., NS Praha, 1991, 1011s.
Dornbusch,R., Fischer,S.- Makroekonomie, 6 vyd., NS Praha, 1994, 602s.
Gowland,D.- Makroekonomie, Praha 1999,
Ekonom - týdeník HN,ročník 1998,1999
Bankovnictví - ročník 1998,1999

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Ústní forma zkoušky.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Makroekonomie umožňuje získat ucelený pohled na principy moderní ekonomie
a dojasňuje, jak současné ekonomické teorie řeší klíčové ekonomické problémy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-MN magisterský navazující

    obor MN-EVM , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning