Detail předmětu

Řízení a správa dat

FEKT-MRSDAk. rok: 2018/2019

Předmět se zabývá současnými počítačovými prostředky CAE (Computer Aided Engineering) pomocí systému ANSYS.

Výsledky učení předmětu

- Student bude seznámen s principem CAE - Computer Aided Engineering – Počítačová podpora inženýrských prací.
- Student získá základní přehled o možnostech systému Ansys.
- Student bude rozumět základům metody konečných prvků a metody konečných objemů.
- Student bude schopen provést zasíťování 3D objemového modelu pro matematicko-fyzikální analýzy
- Student bude zvládat provádět matematicko fyzikální analýzy inženýrských problémů ve vybraných oblastech.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky jsou vedeny s použitím PowerPointové prezentace, krátkých videoklipů a filmů a diskuzí se studenty. Cvičení jsou rozdělena na počítačová a výpočtová cvičení. Student odevzdává jeden závěrečný samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

30 bodů za práci v semestru, 70 bodů za závěrečný test.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Osnova přednášek
1) Obecný úvod do matematicko – fyzikálním analýz obecně
2) Úvod do Ansys Workbench
3) Mesh
4) Metoda konečných prvků
5) Metoda konečných objemů
6) Výhledy CAE

Osnova cvičení
1) Práce v Ansys Workbench
2) Práce v modulu ANSYS meshing
3) Ansys Fluent 2D simulace proudění a přestupu tepla, chlazení elektrotechnických součástek
4) Ansys Fluent 3D simulace přestupu tepla, chlazení elektrotechnických součástek
5) Ansys structural – pevnostní výpočty
6) Ansys sdružené úlohy – teplotně napěťové úlohy zalitých elektrotechnických součástí.
7) Ansys Acoustic.
8) Ansys Electric
9) Ansys magnetostatic
10) Práce na samostatných projektech
11) Práce na samostatných projektech
12) Práce na samostatných projektech
13) Konzultace a prezentace projektů

Cíl

Seznámit studenty s počítačovými systémy CAE (Computer Aided Engineering). Student bude schopen provádět analýty inženýrských úkolů pomocí systému ANSYS.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-M1 magisterský navazující

    obor M1-EVM , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný oborový
    obor M1-MEL , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor