Detail předmětu

Hardware počítačových sítí

FEKT-KHWSAk. rok: 2018/2019

V úvodní části se předmět věnuje principům směrování v paketových sítích. Jsou analyzovány klíčové vlastnosti směrovacích protokolů rodiny distance vector a link-state. Dále jsou diskutovány mechanismy zajištění kvality služeb v datových sítích a možné implementace těchto mechanismů v aktivních síťových prvcích určených pro drátový a bezdrátový provoz. Na základě hierarchického dělení sítě jsou pak podrobněji popsány přepojovací uzly určené pro jednotlivé úrovně. Jsou uvedeny vlastnosti přepínačů využívající časový multiplex a prostorové dělení kanálů. Je diskutována problematika vnitřního blokování, soutěžení o výstupní port, blokování fronty, skupinového přenosu, algoritmy výběru buněk.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu získá znalosti a je schopen popsat principy a vnitřní architekturu aktivních prvků komunikačních sítí, popsat řídící mechanizmy a protokoly, je schopen základních nastavení a ovládání současných síťových prvků.

Prerekvizity

Očekává se úspěšné absolvovaní povinných předmětů Datová komunikace a Architektura sítí.

Doporučená nebo povinná literatura

Keshav S.: An Engineering Approach to Computer Networking. Addison-Wesley, 1997.
Halsall F.: Data Communications, Computer Networks and Open Systems. Addison-Wesley, 1996.
D. MEDHI, K. RAMASAMY Network routing: algorithms, protocols, and architectures, Morgan Kaufmann, San Francisco, 2007

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednáškyi a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Během studia kurzu je možné získat až 100 bodů. Až 10 bodů je možné získat v rámci laboratorních cvičení a 20 bodů za vypracování samostatné práce na vybrané téma. Předmět je ukončen písemnou zkouškou, za kterou je možné získat až 70 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1) Základy adresace, úvod do problematiky směrování
2) Směrovací protokoly: RIP, OSPF
3) Vnitřní architektura směrovačů
4) Technologie ATM – základní principy, ATM buňka, třídy služeb
5) Přepojovací uzly - základní principy
6) Přepojovací uzly - dělení, základní typy
7) Přepojovací uzly - využití vyrovnávacích pamětí
8) Přepojovací uzly - algoritmy výběru buněk
9) Přepojovací uzly - podrobný popis nejběžnějších vnitřních architektur
10) Bezdrátové lokální sítě - základní principy
11) Bezdrátové lokální sítě - proces komunikace
12) Bezdrátové personální sítě WPAN a bezdrátové metropolitní sítě WMAN

Cíl

Cíle předmětu je seznámit studenty s komponenty, vnitřními mechanizmy aktivních prvků a klíčovými komunikačními protokoly pevných a bezdrátových sítí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Laboratorní výuka je povinná, řádně omluvené zmeškané laboratorní cvičení lze po domluvě s vyučujícím nahradit v zápočtovém týdnu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-BK bakalářský

    obor BK-TLI , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný oborový

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor