Detail předmětu

Computers and Programming 2

FEKT-CPC2Ak. rok: 2018/2019

Jazyk ANSI C - základní a odvozené datové typy, konstanty, operátory, výrazy, příkazy, program, funkce. Konzolové aplikace - základní algoritmy a programy (vyhledávání, třídění). Borland C++ Builder - vývoj jednoduchých aplikací pro Windows.

Výsledky učení předmětu

Získání základních programovacích návyků a dovednosti algoritmizaci. Pochopení základních vlastností a struktur jazyka C a získání schopnosti je využít. Schopnost základní práce v prostředí Borland C++ Builder.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

PRINZ, P., KIRCH-PRINZ, U. A Complete Guide to Programming in C+. Sudbury: Jones and Bartlett Computer Science, 2002
DALE, N., WEEMS, CH. Programming in C+. Sudbury: Jones and Bartlett Computer Science, 2005

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Student může získat maximálně 22 bodů za aktivní práci v počítačových cvičení, 20 bodů za průběžné testy a 28 bodů za zápočtový test Za individuální projekt v jazyce C může být uděleno až 30 bodů.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Algoritmizace (rozšírení základních poznatků z předchozího semestru). Definice úlohy, definice vstupu/výstupu, zápis algoritmu v metajazyku, přepis
do programovacího jazyka. Úvod do jazyka C. Základní typy proměnných, odvozené typy, konstanty, pole. Výrazy, aritmetické konverze, aritmetické operátory, operátory posuvu, relační operátory, logické operátory, bitové operátory, přiřazovací operátory, priorita operátoru. Řetězce a jejich operátory, knihovní funkce. Příkazy, složený příkaz, příkazy pro větvení, cykly a přenos řízení. Vývojový diagram. Funkce. Deklarace funkce, metody volání funkcí, ošetření událostí, rekurze funkcí. Pokročilé datové typy. Unie, výčtový typ, dynamické proměnné, ukazatel. Objekty. Lexikální elementy, konstanty a řetězce, třídy objektu, typy objektu. Uživatelské rozhraní Microsoft Visual C++ Studio. Grafické komponenty. Algoritmy. Vyhledání maxima a minima, třídení. Práce s poli, maticové výpočty. Práce se soubory ve Windows. Databázové systémy. Záznamy, třídění, vyhledávání, statistiky. Propojení databází.

Cíl

Naučit studenty základním programovacím návykům a algoritmizaci. Vysvětlit základní vlastnosti a struktury jazyka C a jejich využití. Připravit studenty na práci v prostředí Borland C++ Builder.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-BC bakalářský

  obor BC-AMT , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor BC-EST , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor BC-MET , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor BC-SEE , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor BC-TLI , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor