Detail předmětu

Reversní inženýrství a modelování ploch

FSI-ZM2Ak. rok: 2018/2019

Studenti se seznámí s možnostmi pokročilého modelování ploch a tvorbou 3D dat pro automobilový průmysl. Objasní si pojmy jako "strak" a A-class" modelování a praktickou formu projdou všemi kroky generování povrchových dat. Seznámí se také se základními kroky převodu digitalizovaných dat do ploch a CAD modelů.
Předmět je inovován s podporou projektu OPVK. Projekt "Studio digitálního sochařství a nových médií", reg č. CZ.1.07/2.2.00/28.0278 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti a zkušenosti s modelováním v CAD modeláři CATIA a Alias. Zvládnou vytváření pokročilých 3D plošných modelů a získají konkrétní představu o využití A-class ploch.

Prerekvizity

Předpokládají se základní znalosti z oblasti CAD systémů, znalosti parametrického modelování (Inventor, Catia, Rhinoceros).

Doporučená nebo povinná literatura

Moderní počítačová grafika, Bedřich Beneš, Jiří Sochor, Petr Felkel, Jiří Žára, 2. vydání, EAN:9788025104545.Počet stran:608 stran, COMPUTER PRESS.
Sham Tickoo, Creo Parametric 1.0 for Designers, CADCIM Technologies, 2012, 978-1936646128
HUGHES, John F. Computer graphics: principles and practice. 3rd ed. Upper Saddle River: Addison-Wesley, 2013. ISBN 978-0-321-39952-6.
3DVIA Composer Fundamentals - Student guide, Dassault Systems,learning materials. (EN)
IT CAD, časopis o CAx technologiích, vychází 6 × ročně, CCB, spol. s r. o.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které jsou zaměřena na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení klasifikovaného zápočtu: aktivní účast na cvičeních, vytvoření modelu zadané součásti, úspěšné obhájení projektu.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Seznámit studenty s možnostmi pokročilého modelování 3D ploch se zaměřením na automobilový průmysl.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je povinná a kontrolovaná vyučujícím. Maximálně 2 omluvené absence jsou tolerovány bez nutnosti náhrady. V případě dlouhodobé nepřítomnosti je náhrada zameškané výuky v kompetenci vedoucího cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-KSI , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program M2A-P magisterský navazující

    obor M-PDS , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný (nepovinný)

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Blok I - CATIA
1. Tvorba drátového modelu.
2. Tvorba křivek.
3. Tvorba ploch.
4. Tvorba napojení.
5. Analýzy ploch.
6. Práce s polygonálními daty.

Blok II - Autodesk Alias
1. Alias - tvorba křivek
2. Alias - vytvoření 3D modelu
3. Alias - skicování
4. Alias - plošný 3D model počítačové myši, vizualizace
5. Alias - modelování podle naskenovaných dat, zpracování sítě, tvorba křivek, model s pozičními napojeními
6. Alias - tvorba tangentních a křivkových blend přechodů, úprava podle odlesků

Rapidform XOR3 - Geomagics
1. Pracovní prostředí, import skenovaných dat, základní ustavení
2. Úprava dat topologické optimalizace
3. Práce s regiony
4. Modelování s využitím skenovaných dat
5. Fitování ploch, kopírování prvků
6. Analýza odchylek, pokročilé funkce


závěrečný test znalostí plošného modelování