Detail oboru

Průmyslový design ve strojírenství

FSIZkratka: M-PDSAk. rok: 2018/2019

Program: Aplikované vědy v inženýrství

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 1.9.2003Akreditace do: 30.4.2021

Profil

Cílem studia je vybavit absolventy hlubšími znalostmi metod designérské tvorby. Spolu se znalostmi základních technických a designérských oborů získanými v bakalářském studiu se tak absolventi stanou teoreticky i prakticky dobře vybavenými inženýry, kteří naleznou uplatnění v designérské praxi především v řídících a designérských týmech různých oborů, nebo neleznou své místo na trhu jako samostatní designéři.

Klíčové výsledky učení

Cílem studia je vybavit absolventy hlubšími znalostmi metod designérské tvorby. Díky znalostem základních technických a designérských oborů se tak absolventi stanou teoreticky i prakticky dobře vybavenými inženýry, kteří naleznou uplatnění v designérské praxi především v řídících a designérských týmech různých oborů, nebo neleznou své místo na trhu jako samostatní designéři.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent studia PDS (Průmyslový design ve strojírenství) získá průpravu se zaměřením na vlastní tvorbu průmyslového designu. Výsledky práce studentů a absolventů (na 80 významných ocenění v různých oborových soutěžích jako Autodesign, Design Sapporo, Michelin Design, Coram design, Electrolux Design Laboratory, Roca design, Mobitex, Red Dot, Mladý obal, Talent designu, Zebra Design, BIO Lublaň, cen Dobrý a Vynikající design Design centra ČR aj. v letech 1995-2011), 27015); výstavy Odboru PD v Design centru ČR v Brně a v Praze, Technickém muzeu v Brně, na ZČU v Plzni, FUD Ústí n/L, UTB Zlín (Uherské Hradiště) aj., úspěšné státní závěrečné zkoušky atd.) jsou dokladem o kvalitě programu výuky PDS. Designér s inženýrským vzděláním je dobře přijímaný průmyslem. Absolventi se jako inženýři-designéři uplatňují ve všech sférách ekonomiky, zejména však v průmyslové sféře (např. Škoda Auto), dále v různých designérských, projekčních, konstrukčních a grafických studiích, v marketinkových funkcích a mají předpoklady i pro funkce manažerské, dále pro pedagogickou a vědeckou práci.
Nejlepší absolventi MS PDS mohou pokračovat v doktorském studijním programu na naší fakultě. Pro designéry jsou vypisována témata doktorského studia v oboru Konstrukční a procesní inženýrství ve specializaci Konstrukční inženýrství se zaměřením na průmyslový/produktový design a design vizuálních komunikací.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
YG1Ateliér - grafický designcs6PovinnýklP - 13 / C2b - 52ano
YDNDějiny umění 19. stoletícs4PovinnýzkP - 26ano
YS1Konstrukční projekt - strojní součástics4PovinnýklP - 13 / CPP - 26ano
YKHKresba hlavycs3PovinnýklC2b - 26ano
YPAPočítačové modelování - Alias Designcs4PovinnýklCPP - 39ano
YA3-AAteliér - průmyslový design IIIen9Povinně volitelnýklC2b - 1301ano
YA3Ateliér - průmyslový design IIIcs9Povinně volitelnýklC2b - 1301ano
YPW-APočítačová vizualizace - 3DS Max en3Povinně volitelnýklCPP - 393ano
YPWPočítačová vizualizace - 3DS Max cs3Povinně volitelnýklCPP - 393ano
ZM1Parametrické modelování - Inventor, Catia, Rhinoceroscs4Volitelný (nepovinný)zá,zkP - 13 / P - 13 / CPP - 63 / CPP - 63ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
YED-AAteliér - experimentální designen5PovinnýklC2b - 65ano
YUDDějiny umění 20. stoletícs4PovinnýzkP - 26ano
YKFFigurální kresbacs3PovinnýklC2b - 39ano
YS2Konstrukční projekt - převody a mechanismycs3PovinnýklP - 13 / CPP - 26ano
YP1Odborná praxecs2PovinnýCPP - 160ano
ZSEZáklady vědecké a odborné práce cs2PovinnýklCPP - 26ano
YA4Ateliér - průmyslový design IVcs8Povinně volitelnýklC2b - 1174ano
YA4-AAteliér - průmyslový design IVen8Povinně volitelnýklC2b - 1174ano
YM0Počítačové modelování- Alias Design projektcs4Volitelný (nepovinný)klCPP - 39ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
YPPAteliér - průmyslový design Vcs17PovinnýklC2b - 208ano
YDDDějiny designucs4PovinnýzkP - 26ano
ZDPDiplomový projekt I (M-KSI)cs6PovinnýklC1 - 78ano
YDSDiplomový technický seminářcs5PovinnýklC2b - 26ano
ZM1Parametrické modelování - Inventor, Catia, Rhinoceroscs4Volitelný (nepovinný)zá,zkP - 13 / P - 13 / CPP - 63 / CPP - 63ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
ZD5Diplomový projekt II (M-KSI, M-PDS)cs24PovinnýVD - 156 / C2b - 130ano
ZD6Seminář k diplomové práci (M-KSI, M-PDS)cs4PovinnýC1 - 26ano
ZM2Reversní inženýrství a modelování plochcs4Volitelný (nepovinný)zá,zkCPP - 39ano
2. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
7AZAngličtina - zkouška B1en0PovinnýzkZ - 1ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
4 1 YA4, YA4-A
1 1 YA3-A, YA3
3 1 YPW-A, YPW