Detail předmětu

Kresba hlavy

FSI-YKHAk. rok: 2018/2019

Předmět je zaměřen na studijní kresbu hlavy dle sádrové busty a živého modelu. Vychází ze studia anatomie a sledování stavby, vazeb, proporcí a detailů hlavy. Předmět vede k rozvoji schopností vyjadřovat se kresbou.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Technicko-řemeslné zvládnutí kresby hlavy a nabytí základních návyků pro budování hmoty při kresbě hlavy a jejího charakteru.

Prerekvizity

Předpokládá se znalost perspektivy, zvládnutá schopnost ji prakticky uplatňovat a zkušenosti s kresbou zátiší a průmyslových výrobků. Samozřejmostí je vyjádření objemu a základních charakteristických rysů modelu.

Doporučená nebo povinná literatura

Bammes, G.: Der nackte Mensch, Veb Verlag der Kunst, Dresden 1988 (DE)
Kos, J.; Žilák, P.: Anatomie člověka pro výtvarníky, Aventinum, Praha 1996
BALLESTAR, Vicente B. a Jordi VIGUÉ. Skici: kompletní průvodce skicováním. Čestlice: Rebo, 2005. ISBN 80-7234-431-5.
PARRAMÓN, José M. Velká kniha o kresbě. Praha: Svojtka a Vašut, 1996. ISBN 80-7180-093-7.
Reyna, R.: How to draw what you see, Watson-Guptill publications, New York, 1996
Teissig, K.: Techniky kresby, Artia, Praha, 1986

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Tvůrčí práce v ateliéru.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: prezence ve cvičeních, odevzdání zadaných prací ve stanovených termínech.
Výsledné hodnocení se skládá z hodnocení pracovních úloh (kreseb). Celkem je možno získat až 100 bodů. Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS.
Hodnocení i pouze jediného úkolu nižším než polovina z maximálního počtu bodů je celková klasifikace předmětu „nevyhovující“.
Podle čl. 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně se užívá klasifikační stupnice ECTS. KLASIFIK. STUPEŇ ECTS / BODOVÉ HODNOCENÍ / ČÍSELNÁ KLASIFIKACE // A / 100–90 / 1 / výborně // B / 89–80 / 1,5 / velmi dobře // C / 79–70 / 2 / dobře // D / 69–60 / 2,5 / uspokojivě // E / 59–50 / 3 / dostatečně //F / 49–0 / 4 / nedostatečně.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je prohloubit studentům znalost kresby, jako základního vizuálního záznamu o zkušenosti se stavbou objemu hlavy, s důrazem na její proporce a charakter.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je povinná. Výuka probíhá dle týdenních plánů rozvrhů. Stanovení způsobů náhrady zmeškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2A-P magisterský navazující

    obor M-PDS , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratoře a ateliéry

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Kresba lebky dle modelu, zásady pro její stavbu;
Kresba lebky dle modelu;
Kresba hlavy dle sádrové busty, zásady pro její stavbu;
Kresba hlavy dle sádrové busty;
Kresba hlavy dle živého modelu;
Kresba hlavy dle živého modelu;
Kresba hlavy dle živého modelu;
Kresba hlavy dle živého modelu;
Kresba hlavy dle živého modelu;
Kresba hlavy dle živého modelu;
Kresba hlavy dle živého modelu;
Kresba hlavy dle živého modelu;
Hodnocení semestru /rozbor kladů a záporů jednotlivých prací/.

eLearning